Výkladový slovníček

Výkladový slovníček anglických vojenských termínů obsahuje některé pojmy používané v americké nebo britské armádě, zejména pak zkratky a slangové výrazy. Nejedná se o systematicky vytvářený slovník a neklade si nárok na úplnost. Výklad hesel je velmi stručný a slouží jen k základní orientaci v dané problematice. Podrobnější informace je potřeba hledat v dalších zdrojích. Některé zkratky mohou mít i jiné významy než ty, které jsou uvedeny ve slovníčku, a je proto třeba vycházet z kontextu jejich použití.

Přivítám jakékoliv náměty a připomínky vedoucí ke zpřesnění výkladu nebo doplnění nových hesel.

Výkladový slovníček nyní obsahuje 1059 hesel.

Na vyžádání mohu poslat ve formátu pdf.