Citáty

Nenávidím válku tak, jak ji může nenávidět jen voják, který ji prožil, viděl její brutalitu, směšnost a hloupost.
Dwight D. Eisenhower

Válka je jako láska, vždy si najde cestu.
Bertolt Brecht

Ve válce se neuděluje cena za druhé místo.
Generál Omar Bradley

Války vyhlašují staří muži, ale vybojovat je a umírat musí mladí.
Herbert Hoover

Nikdy nevěř tomu, že válka jakkoliv nutná a ospravedlnitelná, není zločin.
Ernest Hemingway

Nespravedlivý mír je lepší, než spravedlivá válka.
Marcus Tullius Cicero

Válka je příliš závažná záležitost na to, aby se svěřila vojákům.
Georges Clemenceau

Anglie dostala na vybranou mezi hanbou a válkou. Zvolila si hanbu a bude mít válku.
Winston Churchill

Jen mrtvi se dočkali konce války.
Platón

Průkopníci světa bez válek jsou ti mladí, kteří odmítnou vstoupit do armády.
Albert Einstein

Ještě nikdy nebyla dobrá válka nebo špatný mír.
Benjamin Franklin

Násilí je prvním útočištěm neschopných.
Isaac Asimov

Raději bych měl dobrý plán dnes, než perfektní za dva týdny.
Generál George S. Patton

Ať se Bůh slituje nad mými nepřáteli, protože já to neudělám.
Generál George S. Patton

Cílem války není zemřít pro svou zemi, ale přinutit toho druhého, aby zemřel pro tu svou.
Generál George S. Patton

Politika je válka bez krveprolití, zatímco válka je politika s krveprolitím.
Mao Ce-tung

Smrt jednotlivce je tragédie, smrt milionů je statistika.
Josef Stalin

Když bohatí vedou válku, chudí umírají.
Jean-Paul Sartre

Vedeme válku, abychom mohli žít v míru.
Aristoteles

Zabíjet je zakázáno, proto trestáme všechny vrahy, pokud nezabíjejí ve velkém a za zvuku polnic.
Voltaire

V míru pohřbívají synové své otce, ve válce otcové pohřbívají své syny.
Herodes

Pokud je zabíjení přirozené, jak je možné, že muži musí projit výcvikem, aby se to naučili?
Joan Baez

Pokud neukončíme válku, válka ukončí nás.
H. G. Wells

Musím studovat politiku a válku, aby moji synové mohli svobodně studovat matematiku a filozofii.
John Adams

Khaki pohádky

Červená karkulka se učí, jak si zajistit svůj logistický řetězec

Červená Karkulka se chystala na návštěvu své babičky. Začala zkoumáním mapy a debatou s kámoši ze zpravodajství, aby zjistila, jak vypadá situace kolem trasy jejího postupu. Když se dověděla o zvýšené aktivitě vlků v této oblasti, vyžádala si dodatečné zdroje, jako drony pro sledování, a větší zásobu munice pro zbraňové systémy, působící protivníkovi vysoké ztráty.

Když se vlk pokusil zasáhnout přepravní prostředky jejího košíku a pak uprchl, nechala ho sledovat operátorem dronu až do doupěte. Červená Karkulka dynamicky vnikla se svým družstvem do doupěte a hrozbu zlikvidovali. Teď zajišťují pravidelnou hlídkovou činnost, aby odradili ostatní vlky od působení v jejich operační oblasti.

Zlatovláska a tři cíle

Zlatovláska takticky postupovala lesem, když zpozorovala velkou dřevěnou stavbu s jediným bodem vstupu a výstupu. Protože nebyla pitomá, tak tam hned nevrazila, aby si vyzkoušela postýlky. Místo toho zvolila taktickou trpělivost a zřídila si pozorovací stanoviště.

Po několikadenním sledování provozního režimu si byla jistá, že v té stavbě přebývají tři medvědi různé velikosti. Před zahájením útoku si v duchu snad desetkrát prošla způsob vedení bitvy. Když se prach z přestřelky rozptýlil, zjistila, že má hluboko v lese k dispozici bojovou předsunutou základnu, kterou lze dobře bránit.

Jeníček a Mařenka se dovídají o SERE

Když zlá macecha odváděla dva malé vojíny hluboko do lesa, aby si tam hráli, vzali si s sebou kompas a mapu. Macecha se je potom pokusila v lese opustit. Protože děti měly spočítané kroky a často si kontrolovaly azimut, dokázaly se brzy vrátit domů.

Blízko domu děti nastražily několik pastí normálně používaných k lovu zvěře. Nástrahy nalíčily v místech, kam macecha často chodila a pak vyčkávaly. Když se chytila do oka blízko řeky, děti ji svázaly a poslaly do tajné výslechové místnosti pod perníkovou chaloupkou. Chlápci od HUMINT získali cenné informace o operacích čarodějnic a pak všichni dlouho šťastně žili, dokud neumřeli.

Jack dodává armádě okamžité úkryty

Jack byl na střední škole celkem tuctový vědátor, ale přihlásil se do DARPA a vynalezl určité technicko-čarodějnicko-kouzelné zařízení, které umožňovalo vojákům zasadit jedinou fazoli a z ní přes noc vypěstovat vysoko se čnící pozorovatelnu, z níž mohli sledovat okolní bojiště.

A tak vojáci začali všude rozhazovat fazole, aby tam přes noc vyrostl les. Pak vyšplhali po fazolových stoncích, aby měli výhled na silnici a další důležité objekty na bojišti. Výška těch stonků jim poskytovala přímý dohled na vzdálenost několika kilometrů, a protože fazole vyrůstaly přes noc, vojáci si mohli před velkými bojovými operacemi okamžitě vypěstovat úkryty.

Tři malá prasátka použila soustředěnou palebnou sílu

Tři malá prasátka se připravovala na hrozící invazi velkého zlého vlka. Jedno z nich navrhlo, že by se všechna měla vrátit každé do svého domku, ale velící prasátko se naštvalo. „Nejsi ty blbej rekrut na základním výcviku?“ zeptalo se. „Měli bychom soustředit naše síly na nejlépe bránitelném území, jaké máme.“

To prasátko odvedlo své brášky do cihlového domku, kde se ukryla za silnými zdmi. Když přišel vlk, velící prasátko na něj zahájilo palbu z okna v prvním poschodí a jeho bráchové manévrovali za nepřítelem. Prasátka získala palebnou převahu a vlka sejmula.

Zpět na Home