Obchodní podmínky

Práva a povinnosti kupujícího

  1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky zboží je vyplnění veškerých údajů vyžadovaných prodávajícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží.
  2. Kupující je povinen uvést správnou a přesnou adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno.
  3. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit celou jeho cenu, včetně prodávajícím fakturovaných distribučních nákladů (balné, poštovné, dobírkovné). Pokud kupující nepřevezme objednané a řádně dodané zboží, prodávající je oprávněn odmítnout plnění jeho dalších objednávek.
  4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě je povinen vrátit nepoškozené zboží na své náklady na adresu prodávajícího. Vzniká mu tím nárok na vrácení kupní ceny zboží bez distribučních nákladů.

Práva a povinnosti prodávajícího

  1. Prodávající si může v jednotlivém případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavit zálohovou fakturu až na plnou kupní cenu objednaného zboží. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.
  2. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku kupujícího do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě úhrady bezhotovostním převodem do tří pracovních dní od připsání plné kupní ceny, včetně distribučních nákladů, na účet prodávajícího.
  3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy v zákonné lhůtě vrátí prodávající kupní cenu zboží na adresu nebo bankovní účet kupujícího do deseti dnů od doručení vráceného zboží.
  4. Prodávající se zavazuje použít osobní data kupujícího pouze pro účely plnění kupní smlouvy a neposkytnout je třetí straně. 

Balné a poštovné

         Dodání Českou poštou (pouze na území ČR, do jiných zemí dohodou) při platbě předem: 50

         Dodání Českou poštou (pouze na území ČR, do jiných zemí dohodou) na dobírku: 99

         Při nákupu nejméně dvou různých titulů a platbě předem: 0 Kč (je  zohledněno až v zasílané faktuře)