KBA/Killed by Air: zabit při leteckém útoku

K-bar: slang; bojový nůž výrobce KA-BAR, od roku 1942 ve výzbroji USMC

Key: tlačítko k zapínání a vypínání hovoru rádiem umístěné na mikrofonu

KIA/Killed In Action: zabit v akci

Kill zone: okruh kolem výbušného zařízení, v němž se v případě výbuchu předpokládá, že 95% osob zde se nacházejících bude zabito

Kilo: v armádě foneticky písmeno „K“

Klicks: slangově kilometry; kiláky

Knight rider: volací znak pro BRF JTAC

KP duty/“Kitchen Police“ nebo „Kitchen Patrol“: americký vojenský slang; služba v jídelně

K-ration: za druhé světové války v americké armádě nouzová denní dávka potravin, určená především pro
příslušníky mobilních jednotek (výsadkáře, motorizované kurýry, tankisty, apod.)

Kts: zkratka pro uzly, rychlost udanou v námořních mílích za hodinu

LAAW/Light Anti-Armor Weapon: viz LAW

LACE report/Liquid, Ammunition, Casualties, Equipment: hlášení z bojiště o stavu čtyř faktorů důležitých pro pokračování v bojové činnosti: zásoba pitné vody, zásoba střeliva, počet padlých a raněných, a stav výzbroje. Pro stručné a výstižné hodnocení každého z nich se používají termíny Green, Amber, Red a Black v posloupnosti od nejlepší k nejhorší situaci

L-ambush: přepad ze zálohy, kdy jsou útočící vojáci rozmístěni ve tvaru písmene “L“

Lance bombardier: hodnost v dělostřelectvu – druhá příčka na hodnostním žebříčku nad vojínem

Lase: zaměření cíle laserovým paprskem z letounu nebo z pozemního zaměřovacího systému, viz MTS↓ nebo SOFLAM

LAV/Light Armored Vehicle: obrněné vozidlo jehož pancéřování a výzbroj jsou určeny pouze pro ochranu osádky, na rozdíl od AFV↑, které je konstruováno pro aktivní boj

LAW/Light Anti-Tank Weapon: lehká ruční protitanková zbraň M72 LAW používající neřízené rakety ráže 66 mm (nazývaná také LAAW)

LCAC/Landing Craft Air Cushion: obojživelné invazní vznášedlo

LCM: výsadkový člun používaný v přístavech a na vnitrozemských vodních plochách

LCpl/Lance corporal: hodnost svobodníka, druhá příčka na žebříčku nad vojínem

L&E Mission/Locate and Eliminate Mission: operace, jejímž cílem je najít nepřítele a zlikvidovat ho

Leakers: slang; nepřátelé, pokoušející se uniknout z cílové oblasti

Leg: slang; lehce opovržlivý výraz pro pěšáka používaný zejména mezi výsadkáři

Lego: slang; jednotka pěšáků

Lewes bomb: výbušně-zápalná nálož vhodná do terénu vyrobená ze směsi nafty a plastické výbušniny Nobel 808. V roce 1941 ji sestavil poručík Jock Lewes, jeden z původních členů odřadu L SAS

LGB/Laser-guided Bomb: laserem naváděná letecká puma. I když se jedná o velmi účinnou a přesnou zbraň, má svá omezení. Jestliže je laser zapnut příliš brzy nebo je puma shozena příliš brzy, může LGB cíl minout. Použití LGB může narušit kouř, prach a ve vzduchu rozptýlené trosky, na které laser reaguje jako na falešný cíl. Efektivnímu nasazení LGB může bránit déšť, sníh, mlha a nízká oblačnost

LGM/Laser-guided Missile: laserem naváděná raketa

Lima: v armádě foneticky písmeno „L“

Lima Charlie: fonetický výraz pro LC (Loud and Clear) – v letové komunikaci „nahlas a zřetelně“

Lima-lima: pozemní telefonní kabel; nebo také foneticky LL (Low Level) pro let letounu nízko nad terénem

Litening pod: patentovaná zaměřovací gondola vyvinutá firmou Northrop Grumman. Litening system je multisenzorový zaměřovací zbraňový systém, který umožňuje stíhacím pilotům nalézt, automaticky sledovat a identifikovat cíle pro přesné použití konvenční i naváděné munice

Litters: nosítka pro přenos zraněných a mrtvých

Lizard: britský slang; člověk, který vždy všechno pohnojí, zvorá; idiot

LJDAM: JDAM↑ používající k navádění na cíl kombinaci laseru a GPS. Laserové navádění umožňuje zasáhnout pohybující se cíl, ale nelze jej použít za zhoršené viditelnosti (viz také LGB↑)

Loadie, Loadmaster: dozorčí paluby, voják, zodpovědný za cestující a techniku na palubě transportních vrtulníků a letounů, přepravujících vojenské jednotky (analogie stevarda v civilních letadlech)

Loach: slang; viz OH-6↓

Log bird: slang; zásobovací vrtulník

Longbow: radar pro řízení palby ve vrtulníku Apache. Vypadá jako velký bochník švýcarského sýra a je umístěn na vrcholu hlavního rotorového systému

Logger out: odsun letounů z LZ, která by měla být podle zpravodajských informací napadena, na bezpečnější LZ

Looch: slang; lehký pozorovací vrtulník Hughes OH-6A s jedním pilotem a dvěma střelci/pozorovateli

LORAN/Long-range Navigation: dálková navigace, předchůdce současné GPS. Vyžaduje signál ze tří pozemních vysílačů, přesnost 50 metrů

LP/Listening Post: naslouchací stanoviště

LPO/Leading Platoon Officer: velitel čety

LRAS/Long Range Advanced Scout Surveillance System: americký multisenzorový přístroj pro vyhledávání, rozeznávání, identifikaci a lokalizaci vzdálených cílů. Montuje se obvykle na HMMWV↑ k provádění bojového průzkumu

LRE/Launch and Recovery Element: obsluha řízení vzletu a přistání UAV↓. Reakce UAV↓ na povel vyslaný ze vzdáleného GCS↑ přes satelit má zpoždění cca 2 vteřiny, které je pro jeho bezpečný vzlet a přistání příliš velké, a tak řízení těchto fází letu přebírá personál LRE, jež se nachází v místě nasazení UAV

LRP ration:potravinová dávka americké armády zavedená za vietnamské vállky; zmrazené a dehydrované jídlo, pro svou malou váhu vhodné pro příslušníky speciálních jednotek

LRRP/Long-range Reconnaissance Patrol nebo také jen LRP/Long-range patrol: průzkum do hloubky nepřátelského území prováděný většinou speciálními jednotkami

LS/Landing Site: místo přistání

LSJ/Life Support Jacket: záchranná vesta

LSO/Landing Signal Officer: piloti vycvičení k usnadnění bezpečného a rychlého návratu letounů námořnictva a námořní pěchoty na palubu lodě. Říká se jim také “Paddles” podle barevných signalizačních tabulek nebo praporků, kterými za druhé světové války naváděli letouny na přistání

LSS/Landing Sight Supervisor: analogická role jako LSO, ale na pozemním letišti

LST: výsadkový člun

LVT/Landing Vehicle Tracked: obojživelné pásové vozidlo používané pro přepravu vojáků a materiálu ve výsadkových operacích, v pozdějších modifikacích také k palebné podpoře invazních jednotek. Známé také pod neoficiálními názvy amtrack, amphtrack, amtrac

Lurps: slang; příslušníci LRRP

Lynx: víceúčelový vojenský vrtulník britské armády, používaný pro přesun menších týmů

LZ/Landing Zone: přistávací zóna, místo, kde může přistát vrtulník