P-38: malý armádní skládací otvírač konzerv nazývaný také John Wayne

Papa: v armádě foneticky písmeno „P“

P Company: drsné testy fyzické zdatnosti používané výsadkovými jednotkami k výběru vhodných kandidátů výsadkářského výcviku

Para: slang; paragán, přezdívka příslušníka výsadkového pluku

Paramarine: příslušník zvláštní bojové jednotky USMC, která měla být vysazována na padácích (existovala v letech 1940-44)

Pathfinder/pozemní letecký návodčí: voják-specialista vysazený do operační oblasti jako podpora velitele pozemních jednotek. Vyhledává místa pro výsadky, shoz zásob a pro evakuaci, přistávací plochy pro vrtulníky a další letecké operace a organizuje na nich provoz

Paveway: Laser Guided Bomb (LGB) – laserový naváděcí systém zabudovaný do čtvrttunových a tunových pum

PAX: zkratka pro personál, obecně lidi nebo pasažéra

PBR: americký říční hlídkový člun s dvěma kulomety ráže 12,7 mm, jedním kulometem ráže 7,62 mm a granátometem ráže 40 mm

Peanuts: slang; zraněný v boji

Pedal turn: otáčení letícího vrtulníku kolem jeho svislé osy sešlápnutím pedálu nastavujícího náběžný úhel listů zadního rotoru

Pedaprime: zpevnění terénu (např. jako přistávacích ploch) nástřikem asfaltové hmoty, používané ve Vietnamu místo dražších a technicky náročnějších metod

Pelorus: přístroj podobný kompasu používaný k navigaci plavidel na moři

Pepper-potting: slang; postup přískoky, kdy postupujícího vojáka kryje druhý voják a pravidelně se v této činnosti střídají

Perimetr: vnější hranice nějakého vojenského postavení. Oblast vně perimetru ovládá nepřítel

Peter pilot: slang; kopilot sedící ve vrtulníku na pravém sedadle (velitel vrtulníku sedí na levém)

PFC/Private First Class: četař

PFF/Pathfinder Force: bombardér používající radar H2S

PFT/Physical Fitness Test: půlročně prováděný povinný fyzický test každého příslušníka americké námořní pěchoty

Pickle: slang; hlášení o odhození pumy z letounu

PID/Positively Identification of Hostile Activity: prokázaná nepřátelská činnost

Pig: slang; americký kulomet M-60

Pilot bag: malá brašna, v níž mají piloti uloženy základní mapy, nákresy a dokumenty týkající se aktuální mise. Piloti jim často říkají “nav bag”

Ping: hovorově impulz vysílaný sonarem používaným v ASW

Pinzgauer: malé terénní užitkové vozidlo s náhonem 4x4

Pipe smoke: slang; vrtulníky UH-1 a CH-47, které vyprošťovaly z terénu havarované vrtulníky

Pissboy: slang; ten, kdo prohrál nějakou sázku

Pisscutter: slang; v americké námořní pěchotě označení vojenské čepice - lodičky

Piss tube: slang; plastová trubka zakopaná asi ze ¾ do země, sloužící na polních základnách jako pisoár

PJHQ/Permanent Joint Headquarters: americké velitelství umístěné v Northwoodu. Řídí zahraniční společné a kombinované operace a poskytuje vojenské poradenství ministerstvu obrany

PK: ruský víceúčelový kulomet ráže 7,62 x 54 mm mm na dvojnožce

PKM: univerzální kulomet Kalašnikov ráže 7,62 x 54 mm s podáváním střeliva z pásu nebo z bubnu ze sovětské éry, který nyní používají povstalci v Iráku a Afghánistánu; modernizovaná verze kulometu PK

Plank owner: slang; také Plankowner nebo Plank holder; v americkém námořnictvu člen posádky plavidla, jenž byl její součástí v době, kdy bylo toto plavidlo válečného námořnictva nebo pobřežní stráže uváděno do výzbroje

Plunging fire: hovorově palba z vyvýšeného místa na cíl shora

PNVS/Pilot´s Night Vision System: infračervená kamera, umístěná nad TADS v přídi Apache

Pogue: slang; posměšný termín pro příslušníky týlového zabezpečení

POI/Point of Impact: ostřelované místo

Point: voják jdoucí v čele pěší hlídky

Pointy-Talky Language: způsob komunikace amerických vojáků s Afghánci pomocí tabulky s nejběžnějšími výrazy v angličtině a v jazyce darí buď ukazováním na konkrétní slovo, nebo jeho fonetickým vyslovením

POL/Petroleum, Oil, Lubricant: stanice pro doplňování paliva a oleje do letounů

Pompom: britský námořní automatický protiletadlový kanón QF-2 ráže 40 mm, používaný jako jedno-, čtyř- nebo osmihlavňový

Pongo: slang; v Královském námořnictvu a RAF posměšný výraz pro příslušníky pozemní armády

Poncho liner: textilní vložka do armádního ponča používaná také jako přikrývka

POO/Point of Origin: místo odkud  přichází palba

Popeye: výraz pro IMC v námořním letectvu

Pop smoke: odjištění a hození kouřového granátu, obvykle jako podpora k nalezení polohy pozemních jednotek

Pork chop: slang; mikrofon interkomu v HMMWV↑ nebo bubnový zásobník na 200 nábojů kulometu M249

Port: levá strana letounu nebo plavidla

PosIDent: velmi přesné a rychlé elektronické zařízení k identifikaci osoby porovnáním otisků prstů. Je nezávislé na počítači a ve vojenství se používá jako přenosné např. k identifikaci hledaných teroristů

Potshot: nedbale mířený náhodný výstřel z pušky obvykle na nahodilý cíl nebo výstřel ze zálohy

POW/Prisoner Of War: zajatec

Powerline: označuje specifickou údržbářskou dílnu, v níž jsou mechanici motorů a další personál s konkrétní zodpovědností, tzv. captains. Ti připravují letoun ke startu

PPI/Plan Position Indicator: nejběžnější typ radarové obrazovky

PRC-25: přenosná FM radiostanice s dosahem 5-10 km

PRC-77: podobná radiostanice jako PRC-25, ale hovor je zabezpečen šifrováním

Predator: viz MQ-1

Provost: vojenská policie

PRR/Personal Role Radio: malá ruční radiostanice pracující na frekvenci ultrakrátkých vln s dosahem 500 metrů, používaná ve všech složkách britských ozbrojených sil

PSP/Perforated Steel Planking: široké tenké ocelové desky s kulatými otvory používané ke stavbě polních ranvejí a stojánek letounů

PSYOP/Psychological Operations: operace v psychologické válce

PT/Physical Training: výcvik fyzické kondice

PUC/Person Under Control/People Under Custody: nepřátelští bojovníci držení v zajetí

Pucker factor: slang; stres při bojové činnosti, například pilota za letu (odvozeno od pojmu
„sevřený zadek“)

Push: pilotní slang; změna rádiové frekvence nebo označení konkrétní frekvence

PX/Post Exchange: obrovský americký armádní obchod, v němž se prodává téměř všechno

PZ/Pickup Zone: místo pro nastoupení pozemních jednotek na palubu transportních vrtulníků

QHI/Qualified Helicopter Instructor: aprobovaný instruktor pilotování vrtulníku

QRF/Quick Reaction Force: určené pozemní jednotky, obvykle v pohotovosti, které mohou okamžitě reagovat na TIC. Obvykle jsou přepravovány ve vrtulnících, ale někdy také po zemi  

Quad fifty: slang; čtyřhlavňový protiletadlový kulomet ráže 0,5 palce (12,7 mm)

Quarterdeck: dříve vyvýšená paluba na zádi lodi, u válečných lodí ve 20. století paluba na zádi, kde byly umístěny sekundární zbraně (děla, protiletadlové kanóny)

Quebec: v armádě foneticky písmeno „Q“