1:50: mapa v měřítku 1:50 000 obvykle nazývaná „jedna k padesáti“. Poskytuje více detailů než TPC a JOG a je užitečná pro bojové piloty k podrobné koordinaci při akcích CAS 

105: lehké tažené dělo ráže 105 mm, používané americkými výsadkáři a námořní pěchotou

2i/c: zástupce velitele

50 cal: těžký kulomet L1A1 britské armády, ráže 12,7 mm (0,5 palce) na trojnožce nebo montovaný na vozidlech

A-10: Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, dvoumotorový proudový bitevní letoun americké armády pro útoky na pozemní cíle, nazývaný Thunderbolt (blesk) nebo Warthog (prase bradavičnaté). Jeho hlavní zbraní je Gatlingův kanón ráže 30 mm

AA/Anti-Aircraft: nebo také double A (dvojité A). Velkorážné rychlopalné protiletadlové kanóny, používané proti nízko letícím cílům

AAA/Anti-Aircraft Artillery: nebo také triple A (trojité A). Velkorážné protiletadlové kanóny, používané ke střelbě na letouny ve větších výškách, než je účinný dostřel AA↑

AAC/Army Air Corps: armádní letectvo – složka britské armády, která operuje s vrtulníky a letouny s pevným křídlem

AAF/Armed Assault force: ozbrojená útočná jednotka

AAR/After Action Report (Review): strukturovaná analýza průběhu ukončené akce/operace s cílem zhodnotit její výsledky a popsat chyby, kterým je potřeba se v budoucnosti vyhnout

Abrams: hlavní těžký tank americké armády M1A1, M1A2. Výzbroj představuje kanón ráže 120 mm, kulomet ráže 12,7 mm a dva kulomety ráže 7,62 mm, má reaktivní pancíř

AC/Aircraft Commander: velitel letounu

A/C: zkratka pro letoun (aircraft)

ACAV/Armored Cavalry Assault Vehicle: obrněné útočné vozidlo kavalerie, obrněný transportér motorizované pěchoty

Ack-ack: slang; viz AA↑

Ack: nejbližší pomocník, „pravá ruka"

ACL/Aircraft Combat Loading: počet vojáků přepravovaných v letounu

ACU/Army Combat Uniform: současná standardní americká polní uniforma nahrazující BDU (mimo jiné změna kamufláže)

AD/Accidental Discharge: neúmyslný výstřel ze zbraně kvůli nedbalosti jejího držitele

ADF/Automatic Direction Finder: automatický směrový zaměřovač letounu – rádiový navigační systém

ADSID/Air-delivered Seismic Intruder-detection Device: akustický senzor shazovaný z letounu na nepřátelské území jako zdroj zpravodajských informací pro stanovování cílů útoku

A-Farts: viz AFRTS

AFCC/Air Force Combat Controller: viz JTAC, FAC

Affirm/affirmative: souhlas, v rozhovoru pilotů výraz pro „ano“

AFRTS/Air Force Radio and Television Station: rozhlasové a televizní vysílání pro americké vojáky za války ve Vietnamu; slangově A-Farts

AFV/Armored Fighting Vehicle: kolové nebo pásové obrněné bojové vozidlo s odolným pancéřováním vybavené zbraněmi, které v sobě spojuje operační mobilitu a schopnost taktické ofenzívy a účinné obrany (např. Stryker↓)

AGL/Above Ground Level: výška letounu nad terénem, obvykle ve stopách. Měří se výškoměrem na principu radaru (viz RADALT). Liší se od MSL (Mean Sea Level), což je výška vztažená k hladině moře, která se měří barometrickým výškoměrem

AGM-114 Hellfire: laserem na cíl naváděná střela vzduch - země určená původně k ničení tanků, ale nyní víceúčelová. Může být odpálena ze vzdušných platforem (např. Apache↓, Predator↓) nebo z námořních či pozemních. Existuje pět základních typů: A – protitanková s kumulativní náloží; K – protipancéřová s tandemovou kumulativní náloží; M – proti bunkrům, jeskyním, lehkým vozidlům s tříštivou/zápalnou náloží; N – proti otevřeným areálům, lodím, městským cílům s termobarickou hlavicí; R - multifunkční

AGM-65 Maverick: řízená střela vzduch-země určená ke vzdušné podpoře pozemního boje (CAS↓)

A-gunner: pomocník střelce

AHB/Assault Helicopter Battalion: prapor bitevních vrtulníků

AH-1G: viz Cobra↓

AH-64: Boeing AH-64A Apache, bitevní vrtulník americké armády Apache bez radaru, s dvěma motory General Electric, Boeing AH-64D Longbow Apache - bitevní vrtulník americké armády Apache s radarem a dvěma motory Rolls-Royce

AH Mk1: bitevní vrtulník Apache britské armády vyráběný firmou Agusta Westland na bázi AH-64, standardně vybavený dvěma motory Rolls-Royce a radarem Longbow

Airborne: vycvičení výsadkáři

Air cav/Airmobile: vrtulníky přemísťovaná pěchota

Aircrew: osádka letounu – piloti, navigátoři, případně střelci z dveřních kulometů a dozorčí paluby

AK-47: nejrozšířenější automatická útočná puška na světě a standardní zbraň islamistických povstalců v Iráku a Afghánistánu. AK-47 s ráží 7,62 mm je odolná zbraň, z níž lze střílet jednotlivými výstřely i dávkami

Ally: britský slang; elegantní dříč, drsňák

Alpha: v armádě foneticky písmeno „A“

Altitude: přepočtená výška letu nad hladinou moře, nikoliv nad terénem; viz MSL

Amber on ammo: situace v bojové akci, kdy má voják částečně plný zásobník střeliva, nebo bojová jednotka má zhruba poloviční množství ze standardní zásoby střeliva (viz také Black on ammo, Green on ammo a Red on ammo)

AMO/Aircraft Maintenance Officer: vyšší důstojník letky zodpovědný za údržbu letounů jednotky a za personál, který ji provádí

Amo dump: skladiště použité i nepoužité munice

Amtrack: obojživelné obrněné vozidlo k přepravě vojáků a zásob, vyzbrojené kulometem ráže 7,62 mm, používané americkou námořní pěchotou, viz také LVT↓

ANA: Afghánská národní armáda

Angels: stručný kód pro výšku letounu v tisících stopách (např. angels 5 = výška 5000 stop)

Angel track: obrněný transportér používaný jako stanice první pomoci

ANGLICO/Air Naval Gunfire Liaison Companies: jednotky koordinace letecké palebné podpory a styčné jednotky v americkém námořnictvu

ANP: Afghánská národní policie

AO/Area of Operations: operační oblast určená velitelem pro pozemní, vzdušná a námořní vojska k provádění bojových a nebojových činností

AOD/Administrative Officer on Duty: službu konající důstojník zodpovědný za administrativu

AOM/All-officer Meeting: porada všech důstojníků jednotky

AOR/Area Of Responsibility: geografická oblast, v níž je konkrétní velitel oprávněn plánovat a provádět operace. Často se chybně zaměňuje s AO

Apache: viz AH-64 a AH Mk1

APC/Armoured Personnel Carrier: obrněný transportér (viz LAV↓)

APD/Auxiliary Personnel Destroyer: torpédoborce nebo eskortní lodě torpédoborců přestavěné na rychlé dopravní lodě. „AP“ – americká klasifikace dopravní lodě, „D“ – americká klasifikace torpédoborce

AP/Armor piercing: protipancéřová munice, zbraň, apod.API/Armor Piercing Incendiary rounds; protipancéřové zápalné střelivo

APO/Army Post Office: armádní poštovní úřad v San Francisku vyhrazený pro poštovní zásilky amerických vojáků ve Vietnamu

APS/Active Protection Systems: systémy aktivní ochrany tanků, které aktivně vyhledávají protitankové střely a nějakým způsobem je zneškodňují

APU/Auxiliary Power Unit: pomocný zdroj energie – motorgenerátor, používaný k nastartování hlavních motorů nebo k napájení letounu elektřinou na zemi

AQ/Al Qaeda: al-Káida

AR/Army Regulation: armádní předpis

ARA/Airborne Rocket Artillery: bitevní vrtulníky, jejichž hlavní výzbrojí jsou rakety

Arc Light: slang; operace bombardérů B-52 ve Vietnamu

ARM/Anti-radiation Missile: řízená střela určená k ničení nepřátelských radarů naváděná na zdroj jejich signálu. Může být typu země-vzduch, země-země, vzduch-vzduch nebo vzduch-země

Armed helicopter: vrtulník, který má zabudované zbraně, ale na rozdíl od Attack helicopter↓ je primárně konstruovaný jen jako nosič zbraní

ARP/Aero-rifle Platoon: četa kavalerie nazývaná také "Blue" jejímž hlavním úkolem je pozemní průzkum

Arty: slang; zkratka pro dělostřelectvo

ARVNS: pravidelná jihovietnamská armáda v době války v Vietnamu

ASDIC/Allied Submarine Detection Investigation Committee: skupina lidí, která navrhovala podvodní detekční zařízení

ASE/Aircraft Survivability Equipment: zařízení k vlastní obraně letounu – HIDAS

Ash and Trash: slang;doprava zásob (střelivo, jídlo, voda, apod.) na určená místa a zpětný odvoz odpadu

ASOC/Air Support Operations Center: organizace amerického letectva zodpovědná za plánování a koordinování misí CAS při podpoře pozemních vojsk

ASP: ocelové neperforované desky (např. ke zpevnění vzletové a přistávací dráhy na polních letištích)

ASW/Anti-submarine Warfare: nebo také starší termín A/S, vedení protiponorkovéválky, do které jsou zapojeny hladinové lodě, letouny a ponorky, jejichž úkolem je najít, pronásledovat a poškozovat nebo ničit nepřátelské ponorky. Jeho součástí je také ochrana vlastních ponorek

AT4: lehká protitanková zbraň s průraznou protipancéřovou bojovou hlavicí (HEAT) ráže 84 mm. Ačkoliv k tomu nebyla vyvinuta, používala se M136 AT4 v Iráku a v Afghánistánu také k ničení opevněných povstaleckých pozic

ATC/Air Traffic Control: služba poskytovaná pozemními dispečery, kteří navádí letoun na zemi a ve vzduchu. Hlavním úkolem ATC je zabránit kolizi letounů, organizovat a urychlovat letecký provoz, poskytovat informace a další podporu pilotům. ATC má obecně čtyři samostatné části Ground (země), Tower (věž), Approach (přiblížení) a Center. „Ground“ řídí veškerý pohyb na letišti před startem nebo po přistání; „Tower“ řídí a koordinuje starty a přistání; „Approach“ řídí přílety a odlety a „Center“ řídí letouny prolétající mezi příletovým koridorem jednoho letiště a odletovým koridorem jiného letiště

ATO/Ammunition Technical Officer: armádní technický specialista na střelivo

ATO/Air Tasking Order: letový rozkaz, který denně vydává CAOC s konkrétními úkoly pro každou letku. ATO obsahuje podrobnosti pro každou akci, včetně volacích znaků, času startu, podporovaných jednotek, místa a času doplňování paliva, kódů IFF↓ apod.

Attack helicopter: bitevní vrtulník, konstruovaný tak, aby to byl komplexní zbraňový systém na rozdíl od zbraňového systému, určeného pouze k zabudování do vrtulníku (viz Armed helicopter↑)

AWACS/Airborne Warning and Control System: vzdušný systém včasného varování. Americkým letounem AWACS je Boeing E-3 Sentry na bázi Boeingu 707. Létá za každého počasí a poskytuje zpravodajské a průzkumné informace pro velení amerických vojsk a jejich spojenců. Normální osádku tvoří čtyři členové osádky a třináct specialistů pro práci s radary, radiostanicemi a dalším vybavením

AWOL/Absent Without Official Leave: nedovolené vzdálení se vojáka z určeného postavení nebo z posádky