SA7/14: ruská střela země-vzduch – ManPADS

SA80: automatická útočná puška britské armády ráže 5,56 mm

SACLOS/Semi-automatic command to line of sight: metoda navádění řízené střely na cíl. Operátor udržuje během letu střely cíl zrakem v mířidlech a elektronika v zařízení zajišťuje jeho zásah v místě nitkového kříže mířidla

SAD/Special Activities Division: sekce CIA zodpovědná za provádění tajných operací v nepřátelských zemích. Její součástí jsou SOG (paravojenské operace) a PAG (politické operace)

SAF/Small Arms Fire: palba z ručních zbraní

Safe house: viz FOB

SA gear: zařízení na lodích určené k likvidaci akustických min. Sestávalo ze dvou křemíkových desek po obou stranách přídě pod čarou ponoru. Elektrickými náboji se rozvibrovaly a vysílaly před loď zvukové vlny, které iniciovaly exploze akustických min

Sam Browne: široký opasek, obvykle kožený, přidržovaný úzkým řemínkem vedeným z pravého ramene šikmo přes hrudník

SAM/Surface-to-Air Missile: řízená střela země-vzduch naváděná radarem nebo zdrojem tepla (infračervené záření)

Sangar: malé dočasné postavení opevněné pytli s pískem nebo podobným materiálem

Sanitize: odstranění všech identifikujících informací z oblečení pilota, kromě armádních informací

Sappers: slang; vojenští ženisté

SAR/Search and Rescue Helicopter: vrtulníky vyhledávající osádky sestřelených nebo havarovaných letounů

SAR/Synthetic Aperture Radar: zdokonalená verze radaru SLAR na letounu, která poskytuje prostorově přesnější zobrazení objektů na zemi (krajiny)

SAS/Special Air Service: nezávislá jednotka speciálních sil britské armády

SASR/Special Application Scoped Rifle: viz Barrett M82

Satchel charge: slang; výbušniny v "tašce" přivázané provazem k tyči. VC tyčí zatočili nad hlavou a pak ji vrhli na protivníka, takže ji dokázali dohodit na větší vzdálenost

SATCOM/Satellite Communication: komunikace prostřednictvím satelitu

Sausage side: slang; výraz pro nepřátelské území, pocházející ze světových válek. Strana bojiště, držená „párkymilovnými“ Němci

SAW/Squad Automatic Weapon: viz M249↑

Saxon: britský obrněný transportér s dvoučlennou osádkou a kapacitou deseti přepravovaných osob

SBF/Support by Fire: součást taktické mise, kdy skupina manévrujících vojáků zaujme postavení, z něhož může přímo střílet na nepřítele a podporovat tak jinou manévrující skupinu

SBS/Special Boat Service: nezávislá jednotka britských speciálních sil Královského námořnictva

Scimitar: obrněné průzkumné vozidlo britské armády

Scoff: britský slang; armádní strava

Scunion: slang; výraz používaný ve vietnamské válce a na západě USA pro něco, co dokáže způsobit velkou bolest, zranění nebo zkázu

Seabees: slang; ženijní prapor amerického námořnictva. Odvozeno z výslovnosti zkratky CB – Construction Batallion

SEAL/Sea, Air, Land: speciální jednotky amerického námořnictva (Navy SEAL)

Septic: žumpa; v londýnském slangu Američan. Celý obrat je „septic tank“, ale používá se jen první slovo. Kontext: stejně jako žumpu nemá nikdo rád špinavého páchnoucího Američana

SERE/Survive, Evade, Resist and Extract: přežití, klamání, vzdorování a útěk – výcvik, který absolvují příslušníci speciálních jednotek pro případ zajetí nepřítelem

SF/Special Forces: speciální jednotky, např. SAS a SBS, Green Berets, Navy SEAL

Shadow: bitevní letoun Fairchild AC-119

Shake-and-bake: bombardovací taktika používaná proti živým cílům ukrytým v nějakém objektu. Nejprve je na objekt shozena tříštivá puma, která ho zničí, a následně další puma, tříštivá nebo zápalná, která exploduje nad úrovní terénu a likviduje nyní nechráněné živé cíle

Shellback: slang, námořník, který překročil rovník na palubě lodě amerického námořnictva

Sheridan: viz M551 Sheridan

Shock troop: vysoce mobilní úderná jednotka v čele útoku

Shoe clerk: slang; důstojník, který buzeruje vojáky, a dohlíží na dodržování i nesmyslných předpisů

Short final: finále dráhy, závěrečná fáze přibližování letounu na přistání

Short-timer: slang; voják, který má krátce před ukončením nasazení v zahraničí

SIB/Special Investigation Branch: detektivové RMP

Siebel ferry/Siebelfähre: německý vyloďovací katamaran používaný wehrmachtem za 2. světové války

Sierra: v armádě foneticky písmeno „S“

SIGACT/Significant Activity: on-line přístupný armádní deník shrnující nejdůležitější události na bojišti za posledních 24 hodin

SigInt/Signal Intelligence: zpravodajské informace získané odposlechem rádiové komunikace, telefonů, analýzou textů a emailů, apod.

SINCGARS/Single Channel Ground and Airborne Radio System: typ CNR radiostanice zavedený v americké armádě a armádách jejích spojenců. Používá se pro hlasovou komunikaci i pro přenos dat, jsou spolehlivé, bezpečné a snadno se udržují. Uplatňuje se ve vozidlech, letounech, přenosná na zádech nebo ruční

Sitrep/Situational report: hlášení o situaci na příslušném místě bojiště

Six: součást volacího znaku velitele jakékoliv jednotky od roty výše

SJ radar: typ krátkovlnného radaru (10 cm) instalovaného na amerických ponorkách za druhé světové války. Poskytoval informace o směru, přesné vzdálenosti a o kontaktech na hladině a s nízko letícími letouny. S telegrafním klíčem se používal dokonce jako komunikační prostředek mezi dvěma ponorkami operujícími ve skupině

Skate: slang; snadný úkol

Sky: slang; odejít

Sky out: slang; uprchnout nebo nenadále odejít

Slackman: slang; druhý muž v hlídce jdoucí za Point

Slant: slang; pohrdavé označení Vietnamce/Vietnamky

SLAR/Side Looking Airborne Radar: radar s bočním vyzařováním zobrazující z letounu terén jako negativ – země je světlá a voda tmavá. Na vodní hladině tak jsou světle vykreslena plavidla

Slick: slang; vrtulník bez útočné výzbroje určený k přepravě pěších vojáků na místo bojové akce

Slipper City: hovorově komfortní týlové středisko určené k odpočinku vojáků bojových jednotek

Slope: slang;viz Dink

Small arms: lehké zbraně pěchoty – pistole, pušky a kulomety – zbraně, z nichž může střílet pěší voják při postupu terénem

SMG/Submachine Gun: samopal

Smoke grenade: kouřový granát

SNAFU/Situation Normal, All Fucked Up: slang; všechno probíhá normálně (1. stupeň hodnocení závažnosti situace; viz také TARFU a FUBAR)

Snake: slang; viz Cobra

Snake and nape: shození pumy Mark 81 Snakeye (119 kg) a napalmové pumy M-47 (226) kg na pozici. Puma Mark 81 měla křidélka Mark 14 TRD zpomalující její let vzduchem, takže se dala použít k bombardování z malé výšky, aniž by ohrozila bombardující letoun

Snake-eater/Pojídač hadů: slang; příslušník speciálních jednotek

Snatch: slang; lehce pancéřovaný vojenský Land Rover

SOAR/Special Operations Aviation Regiment: speciální operační jednotka americké armády, která poskytuje vrtulníkovou podporu (bitevní, průzkumnou) běžným nebo speciálním jednotkám, obvykle v noci, známá také pod názvem Night Stalkers

SOFLAM/Special Operation Forces Laser Acquisition Marker: americký vojenský laserový zaměřovač k měření vzdáleností až do 20 km a zaměřování cílů na vzdálenost přes 10 km k jejich ničení laserem naváděnou municí. Je určen především pro speciální jednotky a je proto odolný v polních podmínkách

SOI/Signal Operation Instructions: přísně tajná knížka kódů vydávaná pouze velitelům letounů, v níž jsou všechna volací jména dané jednotky a rádiové frekvence

SOL/Shit Out of Luck: slang; mít smůlu

SOP/Standard Operating Procedure: standardní operační postup

SOR/Statement of Requirements: formální dokument v americké armádě obsahující soupis požadovaných zdrojů pro provedení určité operace

Sopwith camel: slang; lehký průzkumný letoun s pevným křídlem

Sparkle: slang; zaměření cíle infračerveným paprskem; viz MTS

Spectre: bitevní letoun Lockheed AC-130

Spider hole: slang; zamaskovaný nepřátelský okop

Spithead Pheasant: v námořnickém slangu slaneček

Spoof: slang; házení mincemi při losování, kdo má udělat určitý úkol

Spooks: slangový výraz pro špiony

Spooky: velký vrtulový letoun Douglas AC-47 s miniguny ve dveřích

SP pack: celofánový balíček s toaletními potřebami a cigaretami vydávaný občas vojákům v poli spolu s C-rations

Sprog: britský slang; armádní odvedenec, bažant

Squadie: britský armádní slang; vojín

Squids: slang; námořníci

SRR/Special Reconnaissance Regiment: nezávislá jednotka speciálních jednotek britské armády, zaměřená na průzkum cíle zblízka

SSE/Sensitive Site Exploitation: shromáždění informací, materiálů a osob z konkrétního místa a jejich analýza s cílem usnadnit připravovanou operaci

Stack: vojenský proudový letoun, čekající ve vzduchu na přivolání na místo, kde jsou potřeba jeho útočné schopnosti

Staff: štáb velitelství vojenské jednotky. Skupina důstojníků a mužstva zodpovědná za administrativní, operační a logistické potřeby jednotky, Zajišťuje obousměrný tok informací mezi velícím důstojníkem a jemu podřízenými jednotkami (podrobněji viz General Staff System↑)

Stagefield: místo pro přistání v odlehlé oblasti. Piloti vrtulníku při výcviku odlétají z hlavních parkovišť vrtulníků na různé výcvikové plochy. Stagefield má normálně až šest souběžných vzletových a přistávacích drah

Standby, Standby: varovné volání, znamenající dát si na něco pozor

Stand-down: jednotka pěchoty vracející se z boonies na mateřskou základnu

Starboard: pravá strana letounu nebo plavidla

Starlight scope: optické mířidlo s nočním viděním montované na pušku

Star shell: osvětlovací dělostřelecký granát

Steel pot: slang; standardní přilba americké armády

Steering cursor/I bar: zaměřovací kurzor, „I ryska, symbol rakety, používaný k zaměření vrtulníku Apache tak, aby neřízené rakety zasáhly cíl

Stinger: americká řízená střela země-vzduch (ManPAD). Tálibánský výraz pro jakoukoliv z ramene odpalovanou střelu země-vzduch

STO/Short Takeoff: krátký start, používaný letounem AVB-8B Harrier jako nejčastější technika startu. Jedná se o kombinaci konvenčního startu s kolmým startem, viz RVL

Strobe: ruční stroboskopická svítilna k označení LZ v noci

Stryker: americké osmikolové obrněné kolové vozidlo odvozené od kanadského LAV III zkonstruovaného na bázi švýcarského vozidla Piranha III 8x8

Submarine tender: typ lodi, určené pro zásobování a opravy ponorek na volném moři

Sunray: volací znak pro velitele

SureFire: velmi výkonné světlo, které lze upevnit na většinu pušek M16 a M4. Je to perfektní nástroj při čištění domů v noci od nepřítele. SureFire poskytuje tak silné světlo, že může protivníka oslnit

SUSAT/Sight Unit Small Arms, Trilux: 4 krát zvětšující denní/noční mířidlo na pušce nebo karabině SA80

Swabbie: slang; námořník

Symbology: symboly, letové a zaměřovací údaje zobrazující se v monoklu pilota vrtulníku Apache

Syrette: pružná trubička s injekční jehlou obsahující morfium; aplikuje se podobně, jako se vymačkává zubní pasta z tuby