GAFA/ Great Afghan Fuck All: slang; Poušť smrti, viz Dasht-el-Margo

Garand: americká standardní puška M-1

Gatling gun: Gatlingův kulomet/kanón; svazek několika hlavní (obvykle 5 nebo 7) rotujících kolem podélné osy. Z jednotlivých hlavní se pálí postupně v okamžiku, kdy se hlaveň dostane při rotaci do určité pozice. Používá se jako pozemní i letecká zbraň s vysokou kadencí střelby

Gator freighter: loď přepravující námořní pěšáky

GAU-12U "Equalizer”: Gatlingův pětihlavňový rotační kanón ráže 25 mm ve výzbroji AV‑8B Harrier nebo AC-130. Má zásobník na 300 nábojů a zaměřovací systém Lead Computing Optical Sight System (LCOSS). Kadence 3600 ran za minutu

GAU-8A "Avenger": Gatlingův sedmihlavňový rotační kanón ráže 30 mm zabudovaný do letounu A-10

GB-1/Glider Bomb: kluzáková puma; americká puma vyvinutá za druhé světové války. Byla vybavená křídly z překližky a při shození z výšky 4500 metrů měla dolet asi 32 kilometrů. Její výhodou bylo, že zasahovala cíl z boku, takže na něm mohla způsobit větší škody

G-BOSS/Ground Based Operational Surveillance System: mobilní sledovací zařízení integrující různé elektronické technologie, např. optické a infračervené senzory, kamery, laserová zařízení, GPS, apod.

GBU/Guided Bomb Unit: puma naváděná na cíl (chytrá puma) rádiem, infračerveným paprskem, laserem nebo GPS (viz JDAM), nebo nejnověji kombinací posledních dvou metod (LJDAM); např. GBU-31 (2000 lb) nebo GBU-38 (500 lb), obě naváděné GPS

GBU-43/B: konvenční puma o hmotnosti 10 300 kg shazovaná z C-130 nebo MC-130E, označovaná MOAB (Massive Ordnance Air Blast), slangově Mother of All Bombs

GCA/Ground-controlled Approach: navádění letounu letovými dispečery za nepříznivého počasí s použitím radaru

GCAS/Ground Close Air Support: stanovené mise, kdy jsou piloti připraveni je provést, pokud to bude potřeba

GCHQ/British Government Communication Headquarters: britská zpravodajská a bezpečnostní organizace

GCI/Ground-controlled Interception: obranná letecká taktika, kdy je několik radarů napojeno na řídící centrum, které navádí obranný stíhací letoun na vzdušný cíl

GCO/Gunnery Control Officer: námořní důstojník zodpovědný za přesnost lodní dělostřelecké palby (důstojník řízení palby)

GCS/Ground Control Station: pozemní řídící centrum, ze kterého je dálkově přes satelit ovládán UAV

General Staff System: struktura příslušníků štábních útvarů používaná ve většině armád NATO jako kombinace písmene označujícího typ štábu a číslice definující roli člena štábu: A - velitelství letectva; C - kombinované (vícenárodní) velitelství; F - předsunuté velitelství; G - generální štáb; J - spojené velitelství; N - velitelství námořnictva; S - výkonné velitelství armády a námořní pěchoty. 1 - personál; 2 - zpravodajství a bezpečnost; 3 - operace; 4 - logistika; 5 - plánování; 6 - komunikace a IT; 7 - výcvik; 8 - finance a kontrakty; 9 - spolupráce s civilisty. Např. N-3 je operační důstojník štábu námořního velitelství

GeoInt/Geospatial Intelligence: získávání zpravodajských informací pomocí satelitních technologií

GFC/Ground Force Commander: velitel pozemních jednotek

GFR/Gunfire residue: viz GSR

Ghillie suit: speciální maskovací oblek pro odstřelovače; český hovorový název „Hejkal“

GI/Government Issue/Galvanized Iron: slang; americký voják

Gimpy: viz GPMG

Glad bag: slang; viz Body bag

Glasshouse: slang; vojenské vězení, basa

GMV/Ground Mobility Vehicle: zdokonalená verze vozidla Humvee určená zejména pro speciální operace (např. posílené odpružení, větší světlost podvozku, výkonnější motor, otevřená korba pro přepravu materiálu, GPS navigace)

Goatley boat: skládací výsadkový člun s dřevěným dnem a plátěnými boky pro deset mužů

Fragging: slang; zabít nebo zranit někoho granátem (zejména neoblíbeného nebo příliš horlivého velitele)

Golf: v armádě foneticky písmeno „G“

Gone Elvis: slang; voják pohřešovaný v akci, viz MIA

GO/Gunnery Officer: námořní důstojník zodpovědný za funkčnost celého dělostřeleckého systému na lodi

Gook: slang; viz Dink

Goose: slang; ruční bezzákluzový kanón M2CG švédské výroby ráže 84 mm Carl Gustav (další názvy Charlie G, Charlie Gusto, MAAWS, RAWS)

Gopping: britský slang; hnusný, ošklivý, strašný

GP Medium/General Purpose Medium Tent: středně velký univerzální armádní stan bez pevné podlahy, určený pro 20 osob

GPMG: víceúčelový kulomet britských vojsk ráže 7,62 mm na dvojnožce, montovaný na vozidle nebo jako dveřní kulomet vrtulníku, nabíjený z pásu; hovorově Gimpy

GPS/Global Positioning System: satelitní navigační zařízení

GR-7: Harrier GR7 – stíhací letoun Královského letectva s možností kolmého startu a přistání (VTOL – Vertical Takeoff and Landing)

Grazing fire: palba (většinou kulometná) vedená nízko nad zemí proti plížící se pěchotě

Green/Cold: určité místo není v dané chvíli pod nepřátelskou palbou

Greenhouse: slang; zelené plexisklové okno nad hlavami pilotů vrtulníku Huey

Green on ammo: slang; situace v bojové akci, kdy má voják střelivo v zásobníku a je připraven ke střelbě, nebo také jednotka s dostatečnou zásobou munice  (viz také Black on ammo, Amber on ammo a Red on ammo)

Green-on-blue: slang; analogie pojmu Blue-on-blue. Palba mířená omylem na spojenecké jednotky. Viz řada případů z Afghánistánu, kdy na sebe nedopatřením střílely koaliční jednotky a jednotky Afghánské národní armády, případně Afghánské národní policie

Green slime: hovorově britská vojenská rozvědka

Green water: slang; mořská voda, která pronikla netěsnostmi do ponorky

Green zone: Zelená zóna, svěží porost zavlažovaných polí, živých plotů, stromů a nízkých dřevin na obou březích řeky Hilmand (Afghánistán), ohraničený vyprahlou pouští

Grimes light: blikající majáček na startujícím nebo přistávajícím letounu

Grot: slang; ubikace

Groundcrew: pozemní personál, lidé obsluhující letoun, když je na zemi, ale ne technici

Ground effect: pozemní efekt; aerodynamický efekt při visení vrtulníku nad zemí. Vzduch hnaný listy nosného rotoru dolů se odráží od země a poskytuje vrtulníku dodatečný vztlak. K visení v malé výšce (s vlivem země) tak stačí menší výkon než ve větší výšce, kde se proud vzduchu již od země neodráží; vrtulník tedy visí mimo vliv země. Během vertikálního vzletu přestane např. přetížený Huey stoupat ve výšce asi sedm metrů (polovina průměru rotoru), kde se efekt vlivu země ztrácí

Ground school: teoretické lekce létání a všeho, co s ním souvisí – metodika, legislativa, motory, apod.

Grunts: slangový název pozemních jednotek ve Vietnamu, odvozený od zvuku, který vydávali pěšáci při vyskakování z vrtulníku

GSR/Gunshot Residue Test: test zjišťující přítomnost zplodin výstřelu na rukou či oblečení, kterým se ověřuje, zda se testovaná osoba nacházela v blízkosti výstřelu ze střelné zbraně. Zplodiny výstřelu se dostávají až na vzdálenost jednoho metru od zbraně. Test je známý také pod názvy CDR (Cartridge Discharge Residue), GFR (Gunfire residue), nebo FDR (Firearm Discharge Residue)

GSW/Gunshot Wound: střelné zranění

Guard: nouzová rádiová frekvence 243,0 UHF a 121,5 VHF

Gung ho: slang; nadšení ohledně vojenských záležitostí

Gunship: slang; bitevní letoun, který může střílet z pohyblivého kanónu/kanónů na boku trupu a nemusí se k cíli otáčet přídí, např. viz Cobra

Gun tape: zbraňový videozáznam, záznam z použití palubních zbraní na videorekordéru

Gun truck: slang; původně běžný vojenský nákladní automobil doplněný o lehké pancéřování a pevně namontovanou zbraň, např. těžký kulomet. Většina těchto vozidel je postavena na bázi nákladního auta M939 o nosnosti 5 tun, nebo HMMWV

G-suit: oblek proti přetížení, kalhoty vybavené pneumatickými nebo hydrostatickými vaky, které se oblékají přes pilotní kombinézu. Kryjí oblast břicha a nohy. Při letových manévrech, kdy dochází k přetížení, se vaky nafukují a vytvářejí tlak na nohy a břicho. Tím se kompenzuje odtok krve do dolních končetin při přetížení a brání se odlivu krve z mozku, což by vedlo ke ztrátě vědomí pilota. Čím vyšší je přetížení, tím vice se vaky nafukují

Gyrene: slang; příslušník americké námořní pěchoty