M-1: americká puška z období druhé světové války; viz Garand

M113: americký pásový obrněný transportér s hliníkovým pancéřováním, které snižovalo jeho váhu a chránilo osádku před střelbou z ručních zbraní, používán zejména ve vietnamské válce; viz ACAV

M-14: americká puška s dřevěnou pažbou

M16: základní americká pěchotní zbraň s dlouhou hlavní a pevnou pažbou, z níž je odvozena M4. I když je stará několik desítek let, je to pozoruhodně univerzální a ergonomická automatická puška ráže 5,56 mm

M2: těžký kulomet M2 Browning ráže 12,7 mm; viz také Ma Deucenebo Fitty

M230: řetězový kanón ráže 30 mm, umístěný vpředu na spodní části trupu vrtulníku Apache

M240: nový standardní kulomet americké armády s ráží 7,62 x 51 mm. Vyvinutý jako náhrada M60 z období vietnamské války, vypadá trochu jako slavný německý kulomet MG-42 z druhé světové války. Má takovou kadenci střelby, že zní jako rozepínání zipu. Je to základní zbraň mechanizované pěchoty

M249/Squad Automatic Weapon (SAW): standardní lehký kulomet americké armády ráže 5,56 mm. Každé družstvo má obvykle dva střelce ze SAW. I když je to náročná zbraň – pokud se pravidelně dokonale nečistí, zasekává se – SAW představují hlavní část kulometné palebné síly družstva pěchoty

M4: varianta pušky M16. Karabina M4 má krátkou hlaveň, výsuvnou pažbu a lze z ní střílet jednotlivě nebo dávkami tří ran. Má mnoho možností k montáži taktického příslušenství, jako jsou světla SureFire, laserové zaměřovací systémy a optické zaměřovače

M48: americký tank M-48A3 Patton s hlavním kanónem ráže 90 mm vyráběný v 50. letech 20. století

M551: americký lehký tank Sheridan↓ s hlavním kanónem ráže 152 mm schopným střílet kromě konvenčního střeliva také protitankové rakety, obojživelný, navržený pro vysazování padákem

M60: americký univerzální kulomet ráže 7,62 mm

M-79: americký ruční granátomet ráže 40x46 mm poprvé použitý ve vietnamské válce, nazývaný "Thumper"

MACV/Military Assistance Command Vietnam: spojené vrchní velení všech armádních ozbrojených složek za války ve Vietnamu

MACR/Missing Air Crew Report: „Hlášení o chybějící letové osádce“; oficiální dokument USAAF popisující okolnosti ztráty letounu a jeho osádky

Ma Deuce: slang; kulomet M2

MAG/Marine Air Group: letecká skupina námořní pěchoty sestávající ze čtyř až pěti letek. Obvykle jí velí plukovník

MALS/Marine Aviation Logistics Squadron: podpůrná letka námořní pěchoty, jejímž úkolem je poskytovat „létajícím“ letkám odbornou údržbu

MAM/Military Aged Male: označení civilisty, který by mohl být podle věku vojákem a tedy potenciálním příslušníkem Tálibánu

ManPADS/Man Portable Aid Defence System: z ramene odpalovaná střela naváděná na zdroj tepla

MARCENT/Marine Central Command: velitelství námořní pěchoty, podřízené CENTCOM. Velí mu generálporučík námořní pěchoty (tříhvězdičkový generál)

MARFLIR/Maritime Forward Looking Infrared: systém FLIR používaný americkou námořní pěchotou na GMV

Marker round: první granát vystřelený minometem nebo dělem sloužící k přesnějšímu zamíření další palby na zvolený cíl

Marmite can: velká víceúčelová tepelně izolovaná nádoba k přepravě jídla a pití vojákům v poli (várnice)

Mas-Cal: slang; velký počet obětí bojové činnosti

MASH/Mobile Army Surgical Hospital: americká mobilní polní nemocnice

Maverick: viz AGM-65 Maverick↑

MAW/Marine Aircraft Wing: letecká eskadra námořní pěchoty. V současné době to jsou tři aktivní MAW a jedna záložní. Velitelem MAW je obvykle generálmajor (dvouhvězdičkový generál)

MAWTS-1/Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron One: vrcholná letecká škola námořní pěchoty. Zajišťuje výcvik pro piloty, operátory zbraňových systémů, pozemní a podpůrné důstojníky

MC/Military Cross: Vojenský kříž, britské vyznamenání udělované za mimořádnou odvahu během aktivních operací proti nepříteli na zemi

McGuire rig: nylonové lano se sedačkovým postrojem na konci. Voják v postroji může být spuštěn do terénu nebo z něj vytažen vznášením vrtulníku

MCI/ Meal, Combat, Individual Ration: v americké armádě dávka stravy do polních podmínek, která nahradila C-ration↑ pestřejším složením potravin. Počátkem 80. let nahrazena další zdokonalenou verzí - MRE

Medevac/Medical Evacuation: přeprava zraněných do předsunuté polní nemocnice – viz také Casevac

MERT/Medical Emergency Response Team: v britské armádě jednotka zdravotnické letecké evakuace

MG/Machine Gun: kulomet

MGB/Motor Gun Boat: motorový dělový člun nasazovaný proti německým S-Boot; viz MTB

MH-47: modifikace vrtulníku CH-47↑ určená pro speciální jednotky. Má větší zásobu paliva, schopnost tankovat palivo za letu, rychlý slaňovací systém, radar pro kopírování a vyhýbání se terénu, a další úpravy

MI6/Military Intelligence Section 6: obecný název tajné zpravodajské služby britské vlády

MIA/Missing In Action: pohřešovaný v akci; slangově Gone Elvis↑

Mickey: kódové označení radaru H2S

MICLIC: ženijní prostředek k vytváření průchodu zaminovaným terénem. Asi 100 metrů dlouhé lano s připevněnými náložemi plastické trhaviny vystřelované hydraulickým odpalovačem do terénu, kde iniciuje výbuch min nebo IED

MICV/Mechanized Infantry Combat Vehicle: viz AFV

MiD: uveden v hlášení – ocenění jednotlivce nabo celé jednotky za statečnost nebo jinou chvályhodnou službu

Mike: v terminologii rádiových volacích znaků to znamená zástupce (v určité funkci, nikoliv velitelské hodnosti, např. 88mike znamená zástupce důstojníka pro bezpečnost v letecké jednotce); také v armádě foneticky písmeno „M“; rovněž se používá jako zkrácený výraz pro minutu

Mike-mike: slang; milimetr

Mil/mrad/milliradian: miliradián, jednotka velikosti rovinného úhlu. Používá se mimo jiné při nastavování optických zaměřovačů střelných zbraní

Milk run/Easy mission: slang; snadný, nenáročný let vrtulníkem, obvykle přeprava zásob

Minigun: Gatlingův šestihlavňový kulomet General Electric, odvozený z kanónu M61 Vulcan zmenšením jeho ráže z 20 mm na 7,62 mm, kadence 6000 ran za minutu. Bitevní vrtulníky Huey nesly dva nebo více minigunů zavěšených na pylonech

mIRC/Military Internet Relay Chat: software k armádní komunikaci v reálném čase po internetu

Mishap: letecká nehoda zařazená do jedné ze čtyř kategorií A, B, C a D. Nejvážnější je kategorie A, která znamená smrt, ztrátu letounu nebo obojí

Mk19: americký automatický granátomet ráže 40x53 mm s podáváním munice z pásu, maximální dostřel 2000 m, účinný dostřel 1400 metrů, kadence 325-375 ran/min

MMR/Multi-mode Radar: typ leteckého radaru, umožňujícího za tmy, v nepříznivém počasí nebo v rizikové oblasti „kopírování“ terénu až do výšky 30 metrů, vyhýbání se překážkám, mapování terénu, zkrácení pobytu v rizikové
oblasti, apod.

MOAB/Massive Ordnance Air Blast: nebo také slangově Mother of All Bombs, viz GBU-43/B

Moaning Minnie: spojenecká přezdívka německého raketometu Nebelwerfer ráže 150 mm

MOB/Main Operating Base: hlavní operační základna

MoD: ministerstvo obrany

Monkey walk: chůze v přikrčeném postoji

Monocle: monokl, skleněné poloprůhledné zrcátko před pravým okem pilota Apache, v němž se zeleně zobrazují údaje z palubních počítačů a obraz z kamer

MOS/Military Occupation Standard: oficiální armádní štítek definující zařazení vojáka, např. 062B je štítek pilota vrtulníku

Mosquito: komár, tálibánský slangový název vrtulníku Apache

Most ricky-tick: slang; okamžitě

MOT/Middle Of the Target: v námořní terminologii zásah torpédem do středu cíle (nepřátelského plavidla)

MOUT/Military Operations in Urban Terrain: vojenské operace v městském prostředí

MPC/Military Payment Certificate: poukázka, kterou platí američtí vojáci na zahraničních vojenských základnách

MPD/Multi-Purpose Display: víceúčelový displej (zejména v letounech)

MQ-1: General Atomics MQ-1 Predator; velký americký víceúčelový bezpilotní letoun (UAV↓), ovládaný dálkově z GCS↑ přes síť satelitů, se sofistikovanými přístroji pro vidění a radiostanicemi. Může být vyzbrojen střelami Hellfire

MQ-9: General Atomics MQ-9 Reaper; větší a výkonnější generace UAV↓ jako nástupce MQ-1

MRAP/Mine-resistant Ambush Protected: obrněné vojenské vozidlo konstruované tak, aby odolávalo explozi pozemních min nebo IED↑, např. Buffalo

MRE/Meal Ready to Eat: konzervované nebo sušené potraviny určené ke stravování vojáků v terénu, viz také C rations

MSL/Mean Sea Level: průměrná výška hladiny oceánu mezi přílivem a odlivem, standardně používaná k výpočtu výšky terénu. Piloti létají ve výšce převedené na MSL, aby mezi sebou udržovali určitou vzdálenost; viz Altitude

MSOT/Marine Special Operations Team: speciální jednotka americké námořní pěchoty

MSR/Main Supply Route: hlavní zásobovací trasa

MTB/Motor Torpedo Boat: torpédový člun. Pro německou verzi používali Spojenci označení E-boat, v německém námořnictvu byl nazývaný S-Boot (Schnellboot)

MTS/Multispectral Targeting System: zaměřovací systém používaný v MQ-1↑. Jeho operátor vyšle na cíl laserový („lasing“) nebo infračervený („sparkling“) paprsek, jehož odraz zaznamená čidlo řízené střely Hellfire nebo počítače, které předají pozici cíle pozemním nebo vzdušným zbraňovým systémům, jež ho zničí

Mujahedeen: mudžahedíni, afghánská opoziční skupina, která bojovala proti Sovětům za sovětské invaze a mezi sebou za afghánské občanské války

Mule: slang; malý motorizovaný podvozek původně určený k transportu bezzákluzových děl ráže 106 mm, ale nejčastěji používaný k převozu zásob a osob

Mustang (officer): slang; důstojník, který zahájil svou kariéru v armádě jako příslušník mužstva a do hodnosti důstojníka byl povýšen na základě svých zkušeností, nikoliv po absolvování důstojnické školy

MWSS/Marine Wing Support Squadron: podpůrná letka námořní pěchoty, podobně jako MALS