NAAFI/Navy, Army and Air Forces Institute: britský armádní obchod a kavárna

Nam: slang; Vietnam

Nambu: japonské ruční palné zbraně (pistole a kulomety) používané v 1. polovině 20. století, pojmenované podle jejich konstruktéra Kidžiro Namby

Nape: slang; napalm, rosolovitá hořlavá látka jako zbraň proti živým cílům

NATO/North Atlantic Treaty Organisation: mnohonárodní vojenské uskupení severoatlantické obranné aliance

NATO: britský slang; čaj s mlékem a s dvěma cukry

Nav bag/Navigational bag: viz Pilot bag

NCO/Noncommissioned Officer: poddůstojník

NDP/Night Defensive Position: obranné postavení obrněných mechanizovaných jednotek, která se v noci nachází v oblasti s výskytem nepřítele

Negative: negativní, v komunikaci pilotů výraz pro „ne“

Neutral buoyancy: neutrální zavisení, stav při letu, kdy se vztlak listů hlavního rotoru rovná hmotnosti vrtulníku

Nickel: slang; číslo pět

Nightingale: simulátor střelby. Zařízení, používané při klamných výsadcích průzkumných týmů na nepřátelském území. Po aktivování časovacím zařízením vydává asi půl hodiny zvuk napodobující střelbu z automatických zbraní, a tím odpoutává pozornost nepřítele od místa skutečného výsadku

Night Stalkers: viz SOAR

Nine-line; Nineliner: formální instrukce letounu od JTAC/FAC, která mu umožňuje podniknout CAS útok. Její součástí je devět údajů potřebných k útoku na nepřítele tak, aby nedošlo k zasažení vlastních jednotek. Informace je standardizovaná a stručná, aby byl cíl napaden rychle a účinně. Obdobná instrukce pro bitevní vrtulník obsahuje pět údajů

Nimrod MR2: letoun RAF s velkým trupem, používaný ke špionáži a průzkumu

Nissen hut: prefabrikovaná ubikace ve tvaru polovičního válce opláštěná vlnitým plechem. Zkonstruovaná za 1. světové války a široce používaná za 2. světové války

NOD/Night Optical Device: přístroj pro noční vidění, noktovizor, viz také NVG

NOE/Nap Of the Earth: let vojenského letounu v extrémně malé výšce, aby se v nepřátelském teritoriu zabránilo jeho detekci a útoku na něj; tak zvané česání země

November: v armádě foneticky písmeno "N"

NSA/National Security Agency: zpravodajská agentura americké vlády v oblasti komunikací (stejná jako GCHQ)

NSI/Night Systems Instructor: zkušený pilot, který zajišťuje výcvik ostatních pilotů v používání přístrojů pro létání v noci

NSQ/Night Systems Qualified: pilot, který absolvoval požadovaný výcvik a je schopen létat bojové akce v noci

Num-ba ten: slang; výraz amerických jednotek ve Vietnamu pro něco hodně špatného

NVA: severovietnamská armáda

NVD/Night Vision Device: viz NVG

NVG/Night Vision Goggles: noktovizor, „brýle“ pro noční vidění, které zesilují světlo až 40 000krát, viz také NOD, NVD

O-1 Birddog: letoun Cessna s pevným křídlem. Piloti amerického letectva ho využívali k vyhledávání cílů pro stíhací letouny a dělostřelectvo

OCS/Officer Candidate School: důstojnická škola

OD/Operational Detachment: operační odřad; skupina vojáků vyčleněná k provedení určité akce

ODA 936/Operational Detachment Alpha 936: jednotka speciálních sil s krycím jménem Hammerhead Six

ODO/Operations Duty Officer: přímý podřízený velícího důstojníka, který sleduje denní letový program letky. Zodpovídá také za stav všech letounů letky a informuje piloty o stávajícím počasí a stavu na letišti

OEF/Operation Enduring Freedom: válka v Afghánistánu

OH-6: lehký pozorovací vrtulník Hughes OH-6 Cayuse se čtyřlistovým rotorem, přezdívaný Loach

OH-13: lehký vrtulník Bell 47 – první vrtulník schválený pro civilní využití

OH-23 Hiller: lehký třímístný vrtulník

OIC/Officer In Command: velící důstojník

OIF/Operation Iraqi Freedom: válka v Iráku

Old man: slang; velitel

ONC/Operational Navigational Chart: mapa v měřítku 1:1 000 000. Často používaná piloty k přehlednému zobrazení celkového pohledu na jejich operační oblast s vyznačením záložních letišť, umístění jednotek a hranic

On point: pozice v čele vojenské formace

OOD/Officer of the Deck: důstojnická funkce v americkém námořnictvu a pobřežní stráži. OOD je při výkonu služby přímým zástupcem kapitána (dozorčí důstojník). Jeho stanovištěm na moři je můstek lodi a zodpovídá za navigaci a bezpečnost lodě

OOQ/Officer of the Quarters: v americkém námořnictvu důstojník zodpovědný za lodní dělo nebo skupinu děl

OOW: v britském námořnictvu totéž jako OOD

Open sheaf: termín k přivolání dělostřelecké podpory, kdy palba není mířena na konkrétní bod, ale je rozložena kolem podélné osy

OPORD/Operations order: plán vojenské operace, který popisuje přepokládanou situaci na bojišti, určuje zapojeným jednotkám jejich roli a stanovuje cíle operace. Na jeho základě vypracovávají velitelé jednotek konkrétní rozkazy vedoucí k dosažení určených cílů

Ops/Operations: ve slovních spojeních operační stan, operační místnost, operační důstojník nebo vlastní operace

OPSEC/Operation Security: pravidla pro utajení informací o plánované nebo probíhající operaci

OPSO/Operations Officer: vyšší důstojník v letce zodpovědný za koordinaci letových plánů a výcvik pilotů

ORT/Optical Relay Tube: velká konzola u předního sedadla Apache s joysticky podobnými jako PlayStation po obou stranách

Oscar: v armádě foneticky písmeno „O“

OV-10: letoun North American Bronco s jedno- nebo dvoučlennou posádkou používaný jako FAC