C-130: Hercules, vojenský transportní letoun s pevnými křídly a čtyřmi motory, používaný většinou armád k přepravě vojáků a techniky

C-141: Starlifter, velký nákladní letoun

C-17: Boeing C-17 Globemaster III, velký strategický/taktický transportní letoun amerického letectva

C-4: plastická trhavina

CA: útočná akce; používá se pro výsadek vojáků na Hot LZ

CAG/Combat Applications Group: zkratka oficiálního názvu Delta Force, jednotky podřízené Velení speciálních operací americké armády

Calibre: ráže, vnitřní průměr hlavně zbraně

CamelBak: polní láhev na vodu od stejnojmenné firmy – plastový vak o obsahu 1,5-3 litry nesený na zádech, z něhož se dá pít připojenou hadičkou, aniž by se musel vak snímat

Camies: slang; polní uniformy s kamufláží

Canister shot: kartušové střelivo; dělostřelecká munice proti živým cílům. Válcové kovové pouzdro naplněné olověnými nebo železnými kuličkami spolu s dřevěnými pilinami, které brání vzájemnému pohybu kuliček

CAOC/Combined Air Operations Center: spojené operační středisko letectva. V letech 2002–2003 byl CAOC pro Afghánistán umístěn nejprve v Saudské Arábii a potom v Kataru. Početný personál pracoval v rozsáhlém zabezpečeném komplexu při dohledu nad vedením vzdušné války v Afghánistánu a Iráku. Velitelem CAOC je obvykle generálmajor letectva, ale může mu velet také důstojník jiné armádní složky

CAP/Combat Air Patrol: vytvoření vzdušné ochrany nad vlastními pozemními jednotkami. Používá se také termín "capped” nebo “capping”

Capping: slang; střelba na nějaký cíl

CAR-15: karabina s velmi krátkou hlavní odvozená z útočné pušky M-16. Délka hlavně 292 mm; pro srovnání M-16 508 mm a karabina M-4 368 mm

Carbine: obecně karabina, automatická nebo poloautomatická puška s krátkou hlavní; např. automatická karabina SA80 s krátkou hlavní a pistolovou pažbou vpředu, ráže 5,56 mm, britské výroby používaná piloty vrtulníků Apache a osádkami tanků

Caribou: slang; malý transportní letoun k přepravě lidí a materiálu

CAS/Close Air Support: letecké mise na podporu pozemních jednotek, které jsou obvykle v těsné blízkosti nepřítele. Vyžadují dokonalou koordinaci, aby nedošlo k “přátelské” palbě

Casevac/Casualty evacuation: evakuace zraněných a mrtvých z bojiště do předsunuté polní nemocnice – viz také Medevac

Casspir: čtyřkolový pěchotní transportér jihoafrické výroby odolný proti pozemním minám. Posádka 2+12 osob s výzbrojí a výstrojí. Inspiroval vývoj amerických MRAP vozidel

CAVU/Ceiling and Visibility Unlimited: „Neomezená výška a viditelnost“ – motto amerického námořního letectva

CC/Company Commander: velitel roty

C&C: viz Charlie&Charlie

CCP/Casualty Collection Point: shromaždiště raněných a padlých

Cdo/Commando: přepadová jednotka

CDR/Cartridge Discharge Residue: viz GSR

CDS/Chief of the Defence Staff: náčelník štábu obrany; další význam Container Delivery System: zásoby
shazované z letadel v kontejnerech na padácích

CENTCOM/U.S. Central Command: spojené velení umístěné na letecké základně Mac-Dill, Tampa, Florida, zodpovídá za americké bezpečnostní zájmy v sedmadvaceti státech rozkládajících se od Afrického rohu přes region Arabského zálivu, až de Střední Asie. CENTCOM je jedním z devíti spojených velení ministerstva obrany. Řídí operace v Iráku i Afghánistánu

Center peel: zkráceně také jen „Peel“ je moderní taktika ústupu pěchoty z boje, kdy malá jednotka (například průzkumná) čelí velké početní převaze nepřítele. V kanadské armádě se pro ni používá termín „Aussie Peelback“, v australské armádě „The Tunnel of Love“

CEP/Circular Error Probable: pravděpodobný kruhový rozptyl, měřítko přesnosti zbraně (neřízené)

CFF/Call for fire: požadavek na zahájení palby. Stručná zpráva vyslaná pozorovatelem, která obsahuje všechny informace potřebné pro FDC↓ k volbě metody útoku na cíl

CG/Commanding General: velící generál

CGS/Chief of the General Staff: náčelník generálního štábu

CH-47/Chinook: velký transportní vrtulník se širokým trupem a dvěma rotory na koncích trupu. V mnoha zemích se používá k přepravě osob. Může přepravovat také techniku uvnitř nebo zavěšenou pod trupem

CH-54/Flying crane: vrtulník Sikorsky CH-54 Tarhe k přepravě zavěšených těžkých nákladů, zvaný „létající jeřáb“

Chain gun: řetězový kanón; kanón, který používá k zajištění cyklu střelby místo části energie hnacího plynu externí zdroj energie přenášené řetězem. I při nabití vadného náboje tak může zbraň stále pokračovat ve střelbě bez manuálního natažení závěru. Někdy se mylně zaměňuje s Gatling gun

Charlie/VC/Mr. Charles: slang; příslušník Vietkongu; nebo také v armádě foneticky písmeno „C“

Charlie & Charlie/C&C/Command and Control: velitelský a pozorovací vrtulník vybavený v nákladovém prostoru speciálními radiostanicemi, který je k dispozici veliteli operace. Ten ho používá jaké létající TOC ke koordinaci svých jednotek při rozsáhlé útočné akci

Charlie Charlie One: volací znak v britské armádě znamenající, že následující zpráva v intercomu je určena všem zúčastněným

Charlie Echo: slang; šéf osádky (mechanik) vrtulníku

Charlie Mike: CM - Continue Mission, hovorově „pokračování v misi“

Cherry: slang; mladý, nezkušený člověk, bažant, zelenáč

Chest protector: balistická (neprůstřelná) vesta, také „Chicken plate

Chicken fuel: slang; množství paliva, které stačí k návratu letounu nejkratší cestou a k přistání na základně s minimálním povoleným množstvím paliva (být trop)

Chicken plate: viz Chest protector

Chinook: viz CH-47

Chop chop: slang; jídlo

Chopper: slang; vrtulník

Christmas tree: slang; v ponorce panel s kontrolními přístroji

CIA/Central Intelligence Agency: americká zpravodajská služba

CIB/Combat Infantry Badge: nášivka na uniformě znamenající, že její nositel byl pod nepřátelskou palbou v bojové zóně

CIDG/Civilian Irregular Defense Groups: americký program za vietnamské války spočívající ve výcviku civilistů speciálními jednotkami, aby byli schopni bránit své vesnice před Vietcongem

C-in-C/Commander-in-chief: vrchní velitel

Cigarette Deck: slang; na ponorce za věží umístěná plošina ohraničená zábradlím, při vynoření určená k hlídkové činnosti, stanovování polohy, apod. (v německém námořnictvu nazývaná Wintergarten)

CJTF/Combined Joint Task Force: operační skupina tvořená jednotkami různých zbraní a příslušníky armád vice než jednoho státu

Clacker: slang; malé zařízení do ruky k dálkovému odpálení miny Claymore

Claymore: protipěchotní mina odpalovaná na dálku. Vystřeluje ocelové kuličky na vzdálenost asi 100 metrů. Používá se jako zbraň proti pronikání živé síly a nepancéřovaných vozidel nepřítele

Clearance: povolení k útoku na nepřítele v určité oblasti

Cluster fuck: slang; neúspěšná, chaotická vojenská operace

CMLS: CPG (střelec Apache) aktivoval systém řízených střel – CPG´s Missiles

CNR/Combat Net Radio: radiostanice provozovaná v síti na principu „stiskni a mluv“ (Push-to-talk). Je určená převážně pro velení a řízení boje, bojovou podporu a logistiku u pozemních, námořních a leteckých jednotek

CO/Commanding Officer: velícídůstojník obvykle v hodnosti podplukovníka velící pluku, praporu nebo JHF

Coalition: koalice; národní armády, operující společně jako jedno vojsko

Cobra: bitevní vrtulník AH-1G, vyzbrojený raketami a miniguny↓; také Red birdnebo Snake

Code of conduct: pravidla pro americké vojáky jak se chovat v zajetí

Cold: viz Green

Collective lever/Collective pitch control: kolektiv, ovládací páka na levé straně pilotova sedadla; při jejím přitažení nahoru vrtulník stoupá a při stlačení dolů klesá

Combat gas: bojové palivo, množství paliva, které je možno použít při operování letounu u cíle; nezahrnuje palivo na přelet ze základny a zpět

Comics: slang; topografické mapy

Commo bunker: bunkr s nejdůležitějšími komunikačními zařízeními

Compass Platform: vyvýšená plošina na lodním můstku, uprostřed níž je umístěn kompas. Stanoviště kapitána a/nebo dozorčího strážního důstojníka

Concertina wire: slang; svitky ostnatého drátu jako překážka

CONOPS/Concept of Operations: slovní nebo písemný popis čeho chce velitel operace dosáhnout a jak to hodlá s disponibilními prostředky udělat

Contact: přestřelka s nepřítelem

Co-op: kooperace, kooperační střelba raketami – oba členové osádky Apache spolupracují při střelbě raketami na cíl

COP/Combat Outpost: bojové postavení

Corpsman: viz Doc↓

Counterinsurgency: protipovstalecké bojové operace

Cow: kráva, tálibánský slangový název vrtulníku Chinook

CP/Command Post: velitelské stanoviště

CPG/Co-pilot Gunner: kopilot, střelec – pilot na předním sedadle Apache, nazývaný „střelec“

CQ/Charge of Quarters: dozorčí, který se stará o kancelář jednotky a ráno budí vojáky na ubikaci

CQC/Close Quarter Combat: boj zblízka

C-rations: slangově „Charlie rats“; v americké armádě dávka stravy pro jednoho vojáka na maximálně tři dny, určená
do polních podmínek, dodávaná v různých verzích (M, B), které se lišily složením – od roku 1958 postupně nahrazena dávkami MCI - viz MCI ↓ a od počátku 80. let dávkami MRE – viz MRE↓

Crib: hovorově provizorní ubikace z překližky na polní základně

CRKT: CPG (střelec Apache) aktivoval systém raket – CPG´s Rockets

Crow: vrána, posměšný vojenský slangový výraz pro velmi nezkušeného výsadkáře

Crow Bag: britský slang; nováček, který právě dokončil základní výcvik

CRV7/Canadian Rocket Vehicle 7: neřízené rakety používané ve vrtulníku Apache, viz Flechette

Crypto/Cryptographic: zašifrovaná informace

CS: slzný plyn

Cyclic: automatická střelba z pěchotní zbraně po určitou dobu. Z takových zbraní se kvůli přesnosti střelby a úspoře střeliva obvykle střílí jednotlivými výstřely nebo krátkými cílenými dávkami

Cyclic stick/Cyclic pitch control: cyklika, páka mezi pilotovýma nohama, držená pravou rukou a používaná ke zrychlování nebo zpomalování letu vrtulníku, střemhlavému letu a zatáčení