RADALT/Radar Altimeter: výškoměr na principu radaru udávající výšku letounu nad terénem ve stopách - AGL (Above Ground Level) odlišnou od výšky nad hladinou moře MSL (Mean Sea Level), která se měří barometrickým výškoměrem. Většina civilních letounů používá měření výšky MSL. Protože vojenské letouny často létají nízko nad zemí, potřebují přesnější informaci o výšce, kterou poskytuje RADALT

Rainmaker: hovorově střelná zbraň nebo vojenská jednotka

R and R/Rest and Recuperation: krátká dovolená během bojového nasazení

RAF/Royal Air Force: Královské letectvo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Raiders (Marine Raiders): speciální jednotky americké námořní pěchoty za 2. světové války

Range card: nákres palebného pole pěchotní zbraně (puška, kulomet), na němž jsou vyznačené potenciální cíle, jejich priority, vzdálenosti, apod.

RBF/Reconnaissance By Fire: průzkum bojem

RDF/Radio Direction Finder: směrový radiozaměřovač, který pomocí otočné směrové antény zjišťuje směr ke zdroji rádiových vln

Reactive armour: reaktivní pancíř; speciální pancéřování vozidel, které určitým způsobem reaguje na zásah protipancéřovou zbraní s cílem snížit poškození vozidla. Je zvláště účinné proti kumulativním náložím. Tento typ pancíře lze prorazit pouze dvěma a více zásahy do stejného místa, např. použitím Tandem-charge (tandemových náloží)

Ready room: místnost pro instruktáž a výcvik pilotů; také prostor pro odpočinek pilotů

Reaper: viz MQ-9

Rearm: doplnění střeliva v letounu

Recon: hovorově průzkum

Red: určité místo je v dané chvíli pod nepřátelskou palbou; viz také Hot

Red alert: nejvyšší stupeň poplachu

Red bird: slang; viz Cobra

Red cap: slang; příslušník britské vojenské policie

Red legs: slang; dělostřelectvo

Red on ammo: slang; situace v bojové akci, kdy má voják ve zbrani prázdný zásobník a mění ho za plný, nebo také docházející celková zásoba střeliva bojové jednotky (viz také Black on ammo, Amber on ammo a Green on ammo)

Red team: dvojice bitevních vrtulníků AH-1G Cobra

Reising M50: samopal americké výroby ráže 11,4 mm, používaný za druhé světové války, váha 3,1 kg, kadence 550 ran/min

REME/Royal Electrical and Mechanical Enginers: složka britské armády zajišťující údržbu, obsluhu a inspekci vojenské techniky

REMF/Rear Echelon Motherfucker: slang; "srabi" z týlových jednotek

RESCAP/Rescue Combat Air Patrol: operace vyčleněných bojových letounů chránících osoby na zemi (například piloty sestřelených letounů) a pozemní nebo letecké záchranné týmy před hrozbami pozemního útoku nepřítele

RFD/Range-finder Director: původní název radaru

RIF/Reconnaissance In Force: velká průzkumná jednotka

RIP/Relief In Place: vystřídání na stanovišti, roje letounů, předávající si navzájem činnost v bitvě a udržující trvalou podporu pozemním jednotkám

RM/Royal Marine/s: Královská námořní pěchota

RMI/Radio Magnetic Heading Indicator: elektrický kompas

RMP/Royal Military Police: britská vojenská policie

Rock’n’roll: slang; střelba z automatické zbraně dávkami

ROE/Rules of Engagement: pravidla stanovená vládou, určující situace, kdy může její armáda použít zbraně. U vícenárodnostních jednotek se mohou ROE lišit podle národnosti vojáka

RHA/Rolled Homogenous Armor: pancíř z homogenní válcované oceli. Používá se k vyjádření odolnosti moderních (kompozitních) pancířů vůči soudobým protitankovým zbraním. Např. pancíř s ekvivalentem RHA 1300 mm znamená, že takový pancíř odolává brizantní protitankové střele jako 1300 mm tlustý pancíř z válcované oceli

ROMAD/Radio Operator Maintainer And Driver: slang; označení pozemního personálu letectva, přiřazeného k pěším jednotkám pro zajišťování CAS – přenášení a obsluha radiostanic; posměšná definice jako Rough On Mothers And Daughters

Romeo: v armádě foneticky písmeno „R“

Rome plow: slang; speciální velké obrněné buldozery používané americkou armádou ve Vietnamu k odstraňování vegetace, zejména džungle, v místech, kde by se mohli skrývat vietnamští partyzáni

RON/Remain On Night: přenocovat na místě

Rotate: rotace; návrat do vlasti po skončení vojenského nasazení v zahraničí

ROTC/Reserve Officers' Training Corps: vojenský výcvikový program důstojníků v záloze pro studenty amerických vysokých škol

Rotorhead: slang; pilot vrtulníku

ROZ/Restricted Operating Zone: prostor, kde jsou zakázány bojové operace

RPA/Remotely Piloted Aircraft: viz UAV

RPG/Rocket Proppeled Grenade: Rusy zkonstruovaný z ramene odpalovaný protitankový granát s reaktivním pohonem s účinnou bojovou hlavicí. Na cíl je mířen jednoduchými průhledovými mířidly a má účinný dostřel asi 200 metrů

RPK: kulomet ráže 7,62 x 39 mm (stejná jako AK-47) s podáváním střeliva z bubnu, ze sovětské éry. V boji ve městě to je mobilní smrtící zbraň

RRF/Ready Reaction Force: pěší jednotka a rota bitevních vrtulníků ve stavu stálé pohotovosti k reakci na neočekávanou bojovou situaci

RSM/Regimental Sergeant Major: štábní praporčík (WO1)

RTA/Road Traffic Accident: silniční dopravní nehoda

RTB/Return To Base: návrat letounu z bojové akce na základnu

RTS/Release To Service: uvolnění zbraňového systému do výzbroje; dokument, který podrobně uvádí, co se může a co nemůže s danou zbraní dělat, aby byla použita efektivně a bezpečně.

Rules Of Engagement: viz ROE

Rupert: hanlivý výraz pro vojenského důstojníka

RVL/Rolling Vertical Landing: přistání s doběhem, viz STO a VL

RV/Rendezvous: určené místo setkání letounů ve vzduchu

RWR/Radar Warning Receiver: zařízení letounu, které informuje pilota o tom, že byl zaměřen radarem, viz ECM