U-28A: vojenská verze jednomotorového letounu Pilatus PC-12 používaná k podpoře operací zvláštních jednotek

UAS/Unmanned Aerial System: viz UAV

UAV/Unmanned Aerial Vehicle: bezpilotní letoun, např. Predator

UFD/Up Front Display: LED přístroj, který zobrazuje osádce Apache nejdůležitější údaje

UH-1: víceúčelové vrtulníky Bell UH-1 Iroquois, slangově Huey, v americké armádě používané jako transportní, bitevní, sanitní, apod.

Uniform: v armádě foneticky písmeno „U“; také  rádiová frekvence v pásmu UHF

Unit organisation: složení konkrétní operační skupiny

Uptick: malé nebo nepatrné zvýšení určité hodnoty

USAF: letectvo Spojených států amerických

USGL/Underslung Granate Launcher: granátomet (obvykle ráže 40 mm) podvěšený na útočné pušce

USMC/United States Marine Corps: námořní pěchota Spojených států amerických

UW/Unconventional warfare: opak konvenční války, kdy se cíle, vojenského vítězství, dosahuje podvolením se, kapitulací nebo tajnou podporou jedné z bojujících stran

UXO/Unexploded Ordnance: v terénu rozptýlená nevybuchlá munice

Vallon: slang; minohledačka VMR3 využívající radar GPR, který umožňuje detekovat pod zemí také nekovové miny a IED

VASI/Visual Approach Slope Indicator: světelný systém určený k poskytování naváděcí informace o správné trase klouzavého letu během přiblížení k přistávací dráze při vizuálním sestupu

VBIED/Vehicle-borne Improvised Explosive Device: improvizované výbušné zařízení (IED) uložené při explozi ve vozidle (Car bomb)

VC/Viet Cong: viz Charlie

Victor: v armádě foneticky písmeno „V“; také frekvence v pásmu VHF

V formation: letová formace, která má při pohledu ze země tvar písmene „V”

VFR/Visual Flight Rules: soubor pravidel a předpisů, podle kterých smí pilot ovládat letoun za v zásadě příznivých meteorologických podmínek, kdy pilot vidí, kam letoun letí. Aby předešel kolizi, očekává se, že pilot v režimu VFR vidí překážky a vyhýbá se jim. Piloti letící v režimu VFR jsou zodpovědní za vyhýbání se všem ostatním letounům a v zásadě jim ATC nepřiděluje trasy nebo výšky

Viking: obrněné obojživelné pásové vozidlo BvS 10 britsko-švédské konstrukce

VL/Vertical Landing: kolmý start a přistání. Typickým představitelem letounů schopných kolmého startu a přistání je britský Harrier, díky možnosti otáčet tok vzduchu z proudového motoru o 90 stupňů. Podmínkou je vztlak vyšší, než je hmotnost letounu. Prázdný Harrier má hmotnost asi 6800 kg. Motor Pegasus poskytuje na úrovni hladiny moře vztlak asi 9200 kg. V této výšce může tedy Harrier kolmo odstartovat se zátěží 2400 kg paliva a výzbroje. Vzhledem k řídnutí vzduchu s nadmořskou výškou se ve vyšších polohách vztlak snižuje. Ve výšce 2000 metrů nad mořem tak Harrier už nemůže startovat kolmo a musí spoléhat na konvenční start a přistání nebo na jeho kombinaci s kolmým startem, nazývaným také Rolling Vertical Landing (RVL)  

VMC/Visual Meteorological Conditions: jasná obloha, podmínky, za jakých je povolen let v režimu VFR. Jsou to povětrnostní podmínky, kdy má pilot dostatečnou viditelnost k tomu, aby vizuálně zachovával odstup od terénu a ostatních letounů. Je to opak IMC

VMMD/Vehicle Mounted Mine Detector: součást systému pro vyhledávání a odstraňování min, zvaného také Chubby nebo Husky. První vozidlo zvané MVD (Mine Detection Vehicle) vyhledává různými detekčními systémy miny a IED. Za ním následuje druhé, které vleče systém tří trajlerů MDT (Mine-detonating Trailer), který vyvolává explozi min (výbušnin), které první vozidlo nenalezlo

VR/Visual Reconnaissance: vizuální průzkum, zejména z vrtulníku

VRS/Video Recording System: videozáznam s kapacitou 60-90 minut k záznamu důležitých parametrů letu (vzlet, přistání, použití kanónu, raket, řízených střel)

VSI/Vertical Speed Indicator: variometr, přístroj měřící vertikální rychlost letounu; také Very Serious Ill, zraněný voják, jehož život je bez okamžité lékařské pomoci ohrožen

VU radio: zabezpečená radiostanice ve vrtulníku Apache v pásmu VHF a UHF

Wake-up: slang; označuje ranní probuzení amerického vojáka poslední den jeho bojového nasazení ve Vietnamu

Warrant officer: vojenská hodnost mezi nejvyšší poddůstojnickou a nejnižší důstojnickou hodností. Neoslovují se hodností, ale „pane“. Jsou to specialisté ve své konkrétní MOS

Warrior: pásové bojové vozidlo pěchoty britské výroby; osádka 3 + 7

Warthog: viz A-10

Wash-up: neformální hlášení

Weed: slang;viz Dew

Whiskey: v armádě foneticky písmeno „W“

Whiskie: volací znak britského obrněného transportéru Warrior

White team: dvojice pátracích OH-6A↑

Whore Bath:  slang; viz FFA

WIA/Wounded In Action: zraněný v akci

Widow: volací znak pro normální JTAC v Afghánistánu

Wilco: slang; v rádiové komunikaci znamená „rozumím a provádím“

Willie Pete: slang; viz WP

Winchester: slang; letoun spotřeboval veškeré své střelivo

Wingman: druhý stroj ve dvojici letounů – „dvojka“

Wizard: volací znak Nimroda MR2

WMIK/Weapons Mounted Installation Kit: podivně vypadající Land Rover s trubkovou konstrukcí všude kolem k upevnění zbraní

Wombat/Weapon Of Magnesium Battalion Anti-Tank: velký bezzákluzový protitankový kanón na podvozku nebo montovaný na vozidle

Wooly Peter: slang; viz WP

WP/White Phosphorus: bílý fosfor, také označení zápalného střeliva

WSO/Weapon Systems Officer: člen osádky vojenského letounu zodpovědný za obsluhu všech jeho zbraňových systémů

XCAS: letět a čekat na výzvu CAS. Akce, při které je letoun ve vzduchu, ale dosud nepodporuje konkrétní jednotku

XO/Executive Officer: výkonný důstojník, přímý podřízený CO (velící důstojník) a druhý v hierarchii velení letky

X-ray: v armádě foneticky písmeno „X“

Yankee: v armádě foneticky písmeno „Y“

Yippie: hovorový termín pro cvičný a hlídkový člun, americká klasifikace „YP“

Yomp: slang speciálních jednotek pro Tab

ZAP number: osobní identifikační číslo používané v britské armádě tvořené prvními dvěma písmeny příjmení a posledními čtyřmi číslicemi služebního čísla

Zeus: hovorově ZSU-23-4, sovětský čtyřhlavňový protiletadlový kanón ráže 23 mm na lehce pancéřovaném pásovém podvozku

Zippo: slang, plamenomet na podvozku M113

Zit/Zipperhead: viz Slant

Zoomies: slang; letci

ZPU: ruský protiletadlový kanón ráže 14,5 mm. ZPU 1 má jednu hlaveň, ZPU 2 je dvouhlavňový a ZPU 4 čtyřhlavňový

Zulu: v armádě foneticky písmeno „Z“; nebo hlášení o ztrátách