IA Drill/Intended Action Drill: nácvik plánované akce

I bar: (I ryska), viz Zaměřovací kurzor

IBS/Inflatable Boat Small: malý nafukovací člun

ICU/Intensive Care Unit: oddělení intenzivní péče ve vojenské nemocnici

ID card/Dog tags: osobní identifikační doklad vojáka se základními údaji (jméno, hodnost, osobní registrační číslo) pro případ zajetí nebo jiné identifikace

ID/Identification: obecně identifikace

IDF/Indirect Fire: nepřímá palba (minomety, rakety)

IED/Improvised Explosive Device: improvizované výbušné zařízení; amatérsky vyráběné bomby nebo několik min spojených dohromady

IFF/Identification of Friend or Foe: zašifrovaný identifikační systém na principu rádiového signálu, který umožňuje rozlišit vlastní letouny, vozidla nebo jednotky od ostatních a lokalizovat je z místa, v níž se nachází osoba, která identifikaci provádí. Používá se pro armádní i civilní letouny. IFF může pozitivně identifikovat pouze „přátelské“ objekty

IFR/Instrument Flight Rules: pravidla a postupy pro let pouze podle palubních přístrojů

IFV/Infantry Fighting Vehicle: viz AFV

Illum: slang; světlice vystřelovaná obvykle minometem nebo dělem

IMC/Instrument Meteorological Conditions: povětrnostní podmínky, které vyžadují od pilota, aby letoun ovládal pouze podle přístrojů a tudíž podle pravidel přístrojového létání (IFR), někdy také zvané létání naslepo, místo podle pravidel pro vizuální let (VFR). Obvykle se jedná o let v mracích, v noci nebo obecně za špatného počasí

Incoming: příchozí nepřátelská palba

India: v armádě foneticky písmeno „I“

Initial: určený bod, obvykle 10 kilometrů od letiště v prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy, nad kterým prolétá vracející se letoun předtím, než zahájí přibližování a přistání

Insert: výsadek vrtulníkem do taktické oblasti

IR/Infrared Radiation: elektromagnetické záření jehož vlnová délka je delší než viditelné světlo (400–700 nm), ale kratší než terahertzové záření (300 gigahertz) a mikrovlny. Infračervené záření má více než tři rozsahy (přibližně od 700 nm do 300 μm). Noktovizory pracují v nejbližším rozsahu od 0,7 do 1,5 μm. FLIR↑ funguje v nejvzdálenějším spektru od 8 do 15 μm. Řízené střely naváděné infračerveným zářením (ManPADS↓) pracují v různých částech infračerveného spektra v závislosti na jejich konstrukci

IRA/Irish Republican Army: severoirská paravojenská skupina

IRT/Incident Response Team: tým pro reakci na mimořádné události – Apache, Chinooky, lékaři, zdravotníci a ATO - zodpovědný za okamžité vyproštění osob v nebezpečí nebo zraněných

Irvin jacket: letecká bunda podšitá kožešinou; slangový název podle jejího prvního návrháře a výrobce

ISAF/International Security Assistance Force: vícenárodnostní vojska v Afghánistánu

ISI/Directorate for Inter-Services Intelligence: pákistánská zpravodajská služba

ISLiD/Image Stabilization and Light Distribution System: složité optické zařízení určené ke stabilizaci obrazu z teleskopu a rozložení světla na pásma s určitou vlnovou délkou. Vojenská aplikace je určena např. k navádění přilétajícího vrtulníku

ISTAR/Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaisance: zpravodajství, sledování, stanovení cílů, průzkum

IVSI/Instant Vertical Speed Indicator: variometr, přístroj měřící rychlost stoupání nebo klesání vrtulníku ve stopách za minutu

IX Battlegroup: operační skupina pro vytěžování zpravodajských informací

Jack: britský slang; sobec, lenoch, lempl

Jarheads: posměšná přezdívka příslušníků námořní pěchoty

JCS/Joint Chief of Staff: společný štáb náčelníků štábů jednotlivých ozbrojených složek (armáda, letectvo, námořnictvo, námořní pěchota) v USA

JDAM/Joint Direct Attack Munition: zkratka pro „chytrou pumu“, shazovanou z letounů námořnictva nebo letectva. JDAM se pomocí satelitních údajů GPS sama navádí na cíl. Lze ji použít za jakéhokoliv počasí, včetně mlhy a nízké oblačnosti. Mají dosah až 28 km od místa shozu. Jiné chytré pumy, jako ty, naváděné laserem (LGB↓, LJDAM↓), nelze za oblačného počasí nasadit. Současné typy amerických JDAM: GBU-31 (900 kg), GBU-32 (450 kg), GBU-38 (225 kg), GBU-54 (LJDAM, 225 kg)

JERRV/Joint Engineering Rapid Response Vehicle: vozidlo používané ženisty americké armády k bezpečné přepravě EOD operátorů, zásob, techniky, apod. ve válečných zónách. Jsou odolnější proti účinkům pozemních min, IED, a ručních zbraní, než obrněná vozidla, jako např. HMMWV

Jet jockey: slang; stíhací pilot letectva

JHC/Joint Helicopter Command: v Británii umístěné velitelské stanoviště s operační pravomocí vůči všem vojenským vrtulníkům v Británii a v zahraničí

JHF/Joint Helicopter Force: JHF (A) – společná vrtulníková vojska v Afghánistánu – „hlavní“ v Kandaháru a „předsunutá“ na základně Bastion – velitelství vrtulníků v Afghánistánu, podřízené JHC

JOC/Joint Operations Cell: společné operační centrum; středisko řízení operací v provincii Hilmand (Afghánistán)

Jock: slang; pilot

JOG/Joint Operations Graphic: mapa v měřítku 1:250 000. Je podrobnější než TOC (taktická pilotní mapa), ale pokrývá menší území

Joint fires: koordinovaná palba letectva, dělostřelectva a minometů

JP-4: palivo pro turbínové motory

JTAC/Joint Terminal Attack Controller: předsunutý letecký návodčí, pěší voják zodpovědný svému veliteli za přivolání letecké podpory bojových letadel na cíl. Řídí činnost letounů ve vzdušném prostoru nad bitvou, vyhledává nepřátelské cíle, stanovuje jejich souřadnice a navádí na ně leteckou podporu; obvyklý volací znak Widow nebo Knight Rider. Novější termín, který je standardem NATO, je Forward Air Controller (FAC)

JTAR/Joint Tactical Air Request: požadavek na přímou vzdušnou podporu pozemním jednotkám - CAS

J-STARS/Joint Surveillance Target Attack Radar System: létající velitelská a pozorovací platforma amerického letectva pozorující situaci nepřítele na zemi. Jejím úkolem je podporovat pozemní útočné operace a vyhledávat cíle, které přispívá k zadržení, rozložení a zničení nepřátelských vojsk. E-8C je modifikované komerční letadlo Boeing 700-300

Juliet: v armádě foneticky písmeno „J“

Jundi: arabsky "voják"

Jungle boots: armádní boty z kůže a textilu do tropického klimatu

Jungle utilities: lehká tropická polní uniforma