T1: kód třídění zraněných 1 – pro záchranu jeho života musí být na operačním sále do jedné hodiny

T2: kód třídění zraněných 2 – musí být na operačním sále rychle, aby z něj nebyl T1

T3: kód třídění zraněných 3 – zraněný, který potřebuje lékařskou pomoc

T4: kód třídění zraněných 4 – mrtvý

Tab: pochod; odvozeno od Tactical Advance to Battle

TACAN/Tactical Air Navigation: navigační systém používaný vojenskými letouny, který poskytuje informaci o azimutu a vzdálenosti od pozemní základny nebo letadlové lodi. Dá se použít také v režimu vzduch-vzduch, takže měří vzdálenost od své „dvojky“. To je zvlášť výhodné v noci, kdy je obtížné odhadnout vzdálenost mezi letouny s pomocí noktovizoru

TAC: taktické letecké údery stíhacími bombardéry

Tac air: viz Fast air

TAC lead/Tactical lead: označení letu, kdy za dva nebo více letounů zodpovídá jeden člověk. Je to obvykle nejzkušenější pilot nebo pilot s nejvyšší hodností

TAC officer: velící a výcvikový důstojník. Ve vietnamské válce vrtulníkový pilot veterán, který velel v pilotní škole čtyřiceti až padesáti kandidátům na důstojníka specialistu, když byli na zemi. Jeho úkolem bylo vycvičit z nich důstojníky a pilotní instruktoři z nich měli udělat piloty

TAD/Tactical Air Direction: rádiové frekvence vyhrazené pro JTAC

TADS/Target Acquisition and Designation Sight System: optický systém pro vyhledávání a označování cílů – výčnělek v přídi Apache, v němž jsou umístěny kamery a senzory

Tail-end Charlie: poslední vozidlo v koloně, poslední letoun ve skupině nebo zadní střelec v bombardéru

Taliban: Tálibán, společný termín, obvykle používaný pro Tálibán, al-Káidu a Hezb-e Islami Gulbuddin (HIG)

TALON (Foster-Miller TALON): malý dálkově ovládaný pásový vojenský robot, používaný pro široké spektrum nasazení od průzkumu až po boj. Základní verze má robotický manipulátor a požívá se k likvidaci IED. Verze SOTAL pro speciální operace má místo manipulátoru denní a noční kameru a naslouchací zařízení a používá se k průzkumu. Verze SWORDS TALON je určena k boji malými zbraněmi. Verze HAZMAT TALON má chemická, plynová, teplotní a radiační čidla

Tandem-charge: typ protipancéřového projektilu, který exploduje ve dvou fázích a používá se proti reaktivnímu pancíři (Reactive Armour), např. RPG-29, BGM-71 TOW, FGM-148 Javelin, Brimstone a MBT LAW. První exploze je slabší a vytváří v pancíři otvor, kterým proniká druhá část střely (tandemová) a exploduje uvnitř vozidla

Tanglefoot: slang; ostnatý drát napjatý ve tvaru sítě na zemi ve výši kotníků; ztěžuje pěší vstup do zakázané oblasti

Tango: v armádě foneticky písmeno „T“; také hovorově Tálibán

Tango boat: pancéřovaný výsadkový člun amerického námořnictva vyzbrojený půlpalcovými kulomety a protiletadlovým kanónem ráže 40 mm

TAOR/Tactical Area of Operational Responsibility: veliteli vojenské jednotky určená oblast bojiště, za niž je zodpovědný (taktické operace, obrana oblasti, koordinace podpory, apod.). Jednotka může mít různou velikost, např. divize nebo i četa

TARFU/Things Are Really Fucked Up: slang; stojí to za hovno, je to v hajzlu, máme problém (2. stupeň hodnocení závažnosti situace; viz také SNAFU a FUBAR)

Target Angle/Úhel cíle: termín používaný například v ponorkovém námořnictvu při útoku torpédy na pohybující se cíl. Je to úhel mezi myšlenou čarou spojující ponorku s cílem a směrem pohybu cíle. Úhel cíle 0° znamená, že cíl míří přímo na ponorku, úhel 180° znamená, že se cíl pohybuje přímo od ponorky. Pro ponorku je ideální úhel 90° nebo 270°. Střelbě torpédy při nulovém úhlu cíle se slangově říká „down the throat“ (volně přeloženo „vrazit je přímo do krku“)

TA soldier/Territorial Army soldier: příslušník britské dobrovolnické záložní armády. Territorial Army byla původně určena k obraně britského území, nyní je součástí britské armády pod názvem Army Reserve

TCO/Torpedo Control Officer: námořní důstojník zodpovědný za přesnost zásahu vystřelenými torpédy

TDC/Torpedo Data Computer: elektromechanický analogový počítač pro řízení palby torpédy používaný americkým námořnictvem za druhé světové války

Terp: hovorově tlumočník

Theatre: země nebo oblast, v níž probíhají bojové operace

Thermobaric: termobarická nálož; výbušná hlavice střely nebo puma; exploze vyvolává velký žár a tlakovou vlnu, viz FAE↑

Threatcon/Terrorist Threat Condition: bezpečnostní opatření americké armády související s hrozbou teroristických útoků. Velikost rizika je odstupňována od nejnižšího po nejvyšší takto: Normal, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Na různých místech mohou být různé stupně Threatcon

Thumper: viz M-79↑

Thunderbolt: viz A-10

TIC/Troops In Contact: střetnutí vlastních jednotek s nepřítelem, někdy nazývané také “firefight”

Tiger suit: slang; polní maskovací uniforma

TOC/Tactical Operation Centre: taktické operační středisko

TO&E/Table of Organisation and Equipment: struktura většího vojenského útvaru (do operace zapojené jednotky a zbraně)

TOF/Time of Flight: předpokládaná doba letu k určenému cíli

Topman: volací znak britského Harriera

Tornado: víceúčelový bitevní letoun RAF (zkonstruovaný spolu s Německem a Itálií)

Torso harness: tělové popruhy, součást kompletního oblečení stíhacího pilota. Navlékají se přes g-suit a pilot si je připíná před startem k vystřelovacímu sedadlu. Mají chránit tělo při vystřelení z letounu, kdy okamžité přetížení dosahuje hodnot 12 až 14 g

TOT/Time On Target: čas nad cílem – odhadovaný čas, kdy bude letoun nebo jiná zbraň nad stanoveným cílem

TOW: z tubusu odpalovaná protitanková střela opticky sledovaná a kabelem naváděná

TPC/Tactical Pilot Chart: taktická pilotní mapa, podporuje navigaci taktických a průzkumných letounů ve velmi malých a středních výškách, měřítko 1:500 000. Obvykle používaná piloty bitevnímch letounů

TPF/Tactical Planning Facility: mobilní plánovací místnost

TPM/Terrain Profile Mode: režim radaru Longbow, mapující terén

Tracer: stopovka, kulka, která svítí červeně, oranžově nebo zeleně od 110 metrů do 1100 metrů, takže je viditelná a pomáhá pěšákům a tankistům mířit střelbu. V kulometném střelivu je obvykle každý pátý náboj střela se stopovkou. Když se střílí dávkami, stopovky vypadají skoro jako laserové paprsky

Track: slang; hovorový výraz pro tank Abrams nebo bojové vozidlo Bradley; pásák

Trail formation: letová formace, v níž je seřazen jeden vrtulník za druhým

Translational lift: kombinovaný vertikální a horizontální vzlet silně zatíženého vrtulníku, při kterém jeho dopředná rychlost zvyšuje vztlak

Triage: metoda rozhodování o pořadí ošetření zraněných podle závažnosti (tři kategorie)

Trip flare: světlice odpálená dotykem nástražného drátu jako varování před postupem nepřítele v noci

Tubes: slang; dělostřelectvo

Turtles: slang; nováčci doplňující stavy jednotky

Tusk: volací znak letounu A-10 Thunderbolt

TUSK/Tank Urban Survival Kit: sada doplňků a zlepšení tanku M1A2 Abrams ke zvýšení jeho bojových schopností v městském prostředí